Отглеждане на кози » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Отглеждане на кози

Акценти

  • Основната храна на яретата през първия месец е майчиното мляко, след това могат да се включат млекозаместител

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото е диетично, с най-висока цена на международния пазар. Торът е много силен, богат на азот.

Козите са пасищни животни, невзискателни, оползотворяват разнообразна растителност, приспособими към всякакъв терен. Теренът за фермата трябва да има естествен наклон, да е защитен от ветрове, без близки подпочвени води. Сградите по дължина да са ориентирани в посока изток-запад, прозорци и врати се разполагат на южната страна. За градивен материал се използват дърво, камъни, тухли, измазан плет. Подът е от трамбована пръст с постеля от слама, която се почиства 1-2 пъти годишно. Височината на тавана е 2-2,2м, прозорците са на височина 1,3-1,4м, да осигуряват осветена площ 10% от пода. Добре е да има издигнати на 40 см от пода нарове с размери 80см и дължина 1м. Храненето и водопоя е необходимо да се изнесат в дворчетата. Количеството на водата за една майка през зимата е 8-9л, за пръч9-10л, козички 6-7л, за яре 2-3л, като за летните месеци се предвижда съответно с 15-20% повече.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации