Отглеждане на карфиол » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Отглеждане на карфиол

Акценти

  • За ранно отглеждане на карфиол е необходимо да се произведе разсад в оранжерии

Изисквания към почвата.

За карфиола е важно да се осигурят оптимални условия за развитието му. За ранно отглеждане се препоръчват леки добре дренирани почви. За лятно и есенно отглеждане се предпочитат песъчливо глинести почви с добър водозадържащ капацитет или леко глинести почви. При рН по-ниско от 7 се повишава рискът от развитие на гуша по зелевите култури.

Напояване

Карфиолът трябва да се отглежда при оптимален воден режим през целия период, тъй като след засушаване се подтиска растежа.

Трябва да се предоставят най-добрите условия за развитие на листната маса, защото размерът на главата зависи от развитието на листната маса. Количеството на използваната вода нараства с нарастването на листната повърхност. Най-голяма нужда от вода е необходима по време на формиране на главата и засушаването през този период води до нарушаване на нейната структура.

Когато се засуши след сеитба или разсаждане, е необходимо да се полее (поливката трябва да е преди третирането с хербицид). След разсаждане трябва да се полее с 10-15 мм вода, за да се осигури добро прихващане на растенията. Количеството и честотата на поливките зависи от почвения тип, климатичните условия, технологията на отглеждане и т.н.

 

 

Торене

Азот

Растенията се нуждаят от азот през цялата вегетация. Препоръчва се сравнително висока доза азот – 175-200 кг/ха (17,5-20 кг/дка в активно вещество), които обикновено се дават на 3-4-та и 6-8-ма седмици след разсаждането. През лятото е по-добре азотът да се дава под формата на Калциево амониев нитрат. Нитратната форма се препоръчва и през есента.

 

Фосфор

По-ниските дози суперфосфат имат благоприятен ефект върху растежа на растенията и качеството на главата. Препоръчва се торене с 40-100 кг/ха Р2О5 (б.р. – в а.в.). Фосфорните торове се дават преди разсаждане, когато почвата е окончателно подготвена.

 

Калий

Препоръчва се сравнително висока доза калий – 200-250 кг/ха (б р. – в а в.).

 

Бор

Борът е съществен елемент за карфиола. Липсата му води до покафеняване на главата и в същото време е възможно да се образува рехава глава.

 

Молибден

Молибденовият дефицит води до завиване на пистата и не се образува глава. Липсата на този елемент се обезпечава с прилагането на 20 гр амониева сол на молибдена на мЗ торо почвена смеска или 1 гр на м2 леха. При недостиг може да се направи листно подхранване на младите растения с разтвор на Молибден в доза 2гр/100м2.

 

 

Сеитба 

 

Отглеждане на разсад

За ранно отглеждане на карфиол е необходимо да се произведе разсад в оранжерии. Растенията се отглеждат в модули или почвени. Препоръчва се блокчета, като температурата за покълване е около 18°С и минимум температура при поникване 12°С.

За лятно и есенно отглеждане разсада се отглежда на открита леха. Трябва да се има в предвид, че около 60-70% от семената ще се развият до подходящи за разсаждане растения. Условия, като вода, покривка, качеството на семената и др. имат голямо влияние върху това. За производството на разсад се прави подхранване с 5-7 кг NPК 12-10-15 на 100 м2 инкорпорирано (леко заравяне) по-рано. Оптималната гъстота на растенията е 150-200 растения на м2. Това означава, че се засяват 300-350 семена на м2. Разстояние между редовете 9-10 см и вътре в реда 1.5-3 см. Дълбочината на засаждане е 1 -1.5 см. Прави се закаляване на разсада една седмица преди разсаждането.

 

 

Разсаждане

 

Преди разсаждането разсадът се закалява чрез изнасянето му на открито под защитен навес. Когато разсадът се отглежда на открита леха, това не е необходимо да се прави. Когато растенията се изскубват, се премахват малките и недоразвити растения. При засушаване след разсаждане е необходимо да се полее. При ранно изнасяне на разсада той трябва да се покрие с полиетилен или акрил.

 

 

Прибиране

 

Карфиолът се прибира ръчно, което отнема много време и работна ръка. Има два метода на прибиране: рязане на главите и заготвяне за пазара на полето, и рязане на главите заедно с листата на полето и след това заготвяне за пазара във фермата

Ако продукцията ще се транспортира, е хубаво листата да не се премахват, тъй като те дават естествена защита на главата.

 

 

Схеми на отглеждане
Сеитба Разсаждане Прибиране Схема Забележка
Януари Март Юни/н. Юли 75 х 50 см Отглеждане на разсад в отопляеми оранжерии. Покриване след разсаждане
Февруари Април Юни/Юли 75 х 55 см Отглеждане на разсад в отопляеми оранжерии. Покриване след разсаждане
Март Май/н. Юни Юли/Август 75 х 60 см Използвайте сортове понасящи жега.
Април/Май Юни/Юли Авгест/Януари 75 х 60 см

75 х 65 см

Есенен карфиол. Пазете от измръзване.

 

 

Сродни публикации