Отглеждане на зайци – основни изисквания » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Отглеждане на зайци – основни изисквания

Акценти

  • В промишленото зайцевъдство отглеждането е в клетки, на открито под навес, в закрити помещения и комбинирано

Сгради и оборудване

За зайцеферма се избира равен или с лек наклон терен с ниски подпочвени води, защитен от ветрове, със слабопропускливи почви, като се избягват глинестите и заблатените. При избор на място за строеж на ферма е необходимо да се предвиди възможност за водоснабдяване, електрификация, осигурена пътна връзка. Зайцефермата да бъде отдалечена от други животновъдни обекти най-малко на 300 м, а за зайцеферма с над 100 броя зайци – не по-малко от 500 м, както и на 100 – 500 м от железопътна линия.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации