Отглеждане на зайци в клетки » Съвети в земеделието

юли 16, 2020

Отглеждане на зайци в клетки

Акценти

  • В зависимост от едрината на зайците клетките за възрастните могат да бъдат различни по размери

Най-широко използваният начин за отглеждане на зайците е отглеждането им в клетки за зайци.

При отглеждането на зайци в клетки се създават най-благоприятни условия за проявяване на високи продуктивни качества. Има възможност правилно да бъде организирана племенната работа. Създават се условия, при които може да бъдат предотвратени някои заболявания, да бъде организирано рационално хранене на зайците и т. н.

Начини на отглеждане на зайците в клетки

Практикуват се 3 начина на отглеждане, а именно: отглеждане на открито, в закрити помещения и комбинирано.

Отглеждането на зайците в клетки на открито

При отглеждането на открито зайците целогодишно са в клетки, поставени на открито. При този начин зайците са обезпечени с чист въздух и светлина. Това укрепва здравословното им състояние и повишава племенните и продуктивните качества, закалява организма и създава възможност за сгъстяване космената покривка и получаване на по-доброкачествени кожи в сравнение с кожите на зайци, отглеждани в закрити помещения. Отглеждането на зайците в клетки на открито е по-икономично, тъй като не се изразходват средства за строителство на помещения. При този начин на отглеждане един гледач може да обслужва 80-100 зайкини-майки с приплодите им от 1600 до 2000 зайчета за годината. Обслужването е индивидуално и трудно може да бъде въведена механизация на трудоемките процеси.

Клетките при отглеждане на зайците на открито могат да бъдат дървени, зидани, метални и др. За да бъдат по-лесно обслужвани, клетките се разполагат на един, два и много рядко на три етажа.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации