Отглеждането на захарно цвекло в ЕС става все по-скъпо начинание » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Отглеждането на захарно цвекло в ЕС става все по-скъпо начинание

Акценти

  • Според настоящата прогноза консумацията на захар в ЕС е 18,1 млн.т.

Ниската изкупна цена на захарта не носи достатъчна печалба.

Според предварителните прогнозите се очаква спад в производството на захар в световен мащаб. По тази причина към момента се наблюдава леко увеличение на фючърсите на пазара в Лондон.

По данни на ЕК тази година в ЕС ще се отглежда по-малко захарно цвекло. Намалението на площите ще е с 4% или 100 000 ха. Въпреки това се очаква увеличение на производството с близо 9% спрямо 2018 г.

Според настоящата прогноза консумацията на захар в ЕС е 18,1 млн.т. Очаква се леко повишение на този обем. Паралелно с това според ЕК ще спадне и потреблението с около 0,5 млн.т. при относително стабилен износ. Така степента на самозадоволяване на потребностите от захар в Европа ще бъде повече от 100%.

Повишава се конкуренцията сред производителите. Намаляват и специалните квоти за отглеждане на захарно цвекло. Паралелно с това се понижават и цените му. Всичко това е предпоставка за спад на заетите със захарно цвекло площи в ЕС през 2020 г. Освен това много от фермерите споделят, че изкупната цена на захарта е твърде ниска и те не успяват да покрият разходите си за производство и преработка на захарно цвекло.

 

Сродни публикации