Отворен е първият прием по новата лозарска програма » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Отворен е първият прием по новата лозарска програма

Акценти

  • За финансовата 2019 г. е определен бюджет в размер на 21 802 818 лв.

От днес се подават заявления за участие по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя“

От днес, 28 януари, започва приемът на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”. Тя е част от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Първият прием на документи за участие ще продължи до 8 февруари 2019 г.

Предвидено е да бъдат приемани и обработвани единствено заявления за финансиране по мярката, които са с краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2019 и 2020 г.

За финансовата 2019 г. е определен бюджет в размер на 21 802 818 лв. Средствата, които ще бъдат разпределени през 2020 г. са 28 521 112 лв. За целия петгодишен период на програмата е предвиден общ размер на плащанията около 262 млн. лв.

Мерките, които са предвидени по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор са:

човек носи купчина папки с документи

  • „Популяризиране в трети държави“;
  • „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
  • „Инвестиции“;
  • „Застраховане на продукцията“.

 

В рамките на старата програма успешно са се прилагали мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Приемът е регламентиран чрез Наредба 6/26.10.2018 г., изменена в ДВ бр. 8 от 25.1.2019 г. В нея са разписани условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Заявления за подпомагане ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие“ – гр. София, ул. „Гусла” № 3, след предварително записване на телефони (+ 359) 2 8187 514, (+ 359) 2 81 87 505, и тел. (+ 359) 2 81 87 534.

 

Сродни публикации