Отварят прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Отварят прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

Акценти

  • Бюджетът за финансовата 2019 г. е в размер на 21 802 818,14 лв.

Документите ще се приемат от 28 януари 2019 г.

От началото на следващата седмица започва приемът по новата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за период 2019 – 2023 г. Той ще продължи от 28 януари до 8 февруари 2019 г. Кандидатите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще могат да подават заявления за участие първи.

Бюджетът за финансовата 2019 г. е в размер на 21 802 818,14 лв. Средствата, които бъдат изплатени през 2020 г. са 28 521 112, 58 лв. Общо за целия период по програмата ще бъдат разпределени около 262 млн. лв.

На първия прием ще бъдат приемани и обработвани единствено заявления за финансиране по мярката, чиито краен срок за изпълнение на дейностите е през финансовите 2019 и 2020 г. Винопроизводителите ще получат финансова подкрепа, за да повишат своята конкурентоспособност.

Съгласно новите законови изисквания, няма да се предоставя финансиране по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Това ще важи за случаите, в които такова вече е получено за същите площи през последните 10 финансови години. Парични средства няма да бъдат предоставяни и за масиви за дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, които за това са получили подкрепа през последните 5 години.

Заявления, подадени от млади гроздопроизводители, които към момента на кандидатстване са на възраст между 18 и 40 години и имат завършен 150-часов курс на обучение или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството ще получават 10 точки при оценяване. Повече информация за необходимия 150 часов курс можете да намерите ТУК.

Приемът ще се извършва съгласно изискванията на Наредба 6/26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Заявления за подпомагане ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие“ – гр. София, ул. „Гусла” № 3, след предварително записване на телефони (+ 359) 2 8187 514, (+ 359) 2 81 87 505, и тел. (+ 359) 2 81 87 534.

 

Сродни публикации