Отварят нов прием по училищните схеми » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Отварят нов прием по училищните схеми

Акценти

  • От началната дата на прием учебните заведения, които ще кандидатстват самостоятелно и общините могат да подават документи

Желаещите да доставят продукти на учебните заведения ще могат да подават документи от 17 декември 2018 г.

От 17.12.2018 г. до 21.12.2018 г. отново ще се приемат заявления за одобрение на доставчици по училищните схеми. Причина за новия прием е доброволният отказ на одобрен доставчик, който не желае да снабдява с продукти учебните заведения. Приемът ще стартира съгласно Заповед, издадена от изпълнителния директор на ДФЗ, от 30.11.2018 г.

Документи за участие в приема могат да подават:

  • самите учебни заведения;
  • еднолични търговци;
  • търговски дружества и кооперации;
  • производители на плодове и зеленчуци и млечни продукти;
  • организации и групи на производители на плодове и зеленчуци;
  • общини, на чиято територия се намират учебните заведения.

Учебните заведения, за които се кандидатства сега, не трябва да са получили одобрение за доставка по съответната схема самостоятелно или чрез доставчик. Останалите без доставчици учебни заведения могат да се включат в подпомагането. Те могат да участват и по двете схеми самостоятелно или чрез заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 и т. 3 (производители или търговци).

От началната дата на прием учебните заведения, които ще кандидатстват самостоятелно и общините могат да подават документи.

Ако учебните заведения не желаят да участват в схемите самостоятелно, те трябва да бъдат заявени за одобрение от производители или търговци. За целта, кандидатите за доставчици трябва да подадат документи в учебните заведения. Това трябва да се случи в периода от 03.12.2018 г. до 07.12.2018 г. Директорите на училищата и детските градини трябва да попълнят декларация в свободен текст. В нея трябва да посочат избраните от тях заявители по всяка от схемите, броя на доставките, за които е избран всеки от заявителите и другите неизбрани заявители, подали предложения, най-късно до 14.12.2018 г.

Документи за кандидатстване по училищните схеми ще се приемат в областните дирекции на фонда по утвърден образец.

 

Сродни публикации