Отварят допълнителен прием по лозарската програма - вижте по коя мярка » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Отварят допълнителен прием по лозарската програма – вижте по коя мярка

Акценти

  • Помощта е в размер до 75% от извършените разходи и се предоставя от Европейския фонд за гарантиране на земеделието

Държавен фонд „Земеделие“ отваря допълнителен прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Обявеният бюджет за приема е  20 790 323,61 лв., като това е остатък на незаявни средства за финансовата 2019 г.

Ще бъдат приемани единствено заявления. Те предвиждат искане за предоставяне на авансово плащане през финансова 2019 г.  Крайният срок за изпълнение на дейностите за подпомагане е през финансовата 2020 г.

Подадените проекти ще бъдат класирани и финансирани по реда, определен с Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

За финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ могат да кандидатстват производители, които са:

  • физически или юридически лица;
  • група или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Помощта е в размер до 75% от извършените разходи и се предоставя от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Договорите за предоставяне на финансова помощ, сключени с кандидати, подали заявление за подпомагане по този прием, ще бъдат прекратени, ако не бъде подадено заявление за авансово плащане.

 

За автора

Сродни публикации