Отбелязваме Международния ден на горите » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Отбелязваме Международния ден на горите

Акценти

  • В България съществуват 3 750 вида висши растения и повече от 500 низши растения и гъби

На 21 март отбелязваме Международния ден на горите.

Датата е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. Тя е подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На  Международния ден на горите вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят.

Тази година Международният ден се провежда под мотото „Гори и биоразнообразие“.

Въпреки че България е сравнително малка по площ, биологичното й разнообразие е изключително богато.

Съществуването на 3 750 вида висши растения и повече от 500 низши растения и гъби ни поставя сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа.

Лесовъдската колегия, учени, специалисти и работници в горския сектор в България ежедневно полага необходимите грижи за:

  • – стопанисване;
  • – опазване;
  • – подобряване на състоянието на горите и горските ресурси на Република България.
 

За автора

Сродни публикации