ОСП: Да се опрости контролът на трансакциите » Съвети в земеделието

април 13, 2024

ОСП: Да се опрости контролът на трансакциите

ОСП

Акценти

  • Част от делегациите изразиха противоположна позиция

Опростяване на контрола на трансакциите беше обсъдено на заседанието на Работна група АГРИФИН на 02 октомври 2019 г. в Брюксел.

Заседанието беше на 19 септември 2019 година. Тогава държавите членки изразиха различни позиции за степента на опростяване. Все още не е постигнат компромисен текст по предложението.

Предложеният от Председателството документ за обсъждане в рамките на работната група е в посока на още по-голямо опростяване, но запазване на текстовете за контрола в основния регламент. Това предложение беше подкрепено от голяма част от държавите членки, включително и от България.

Друга част от делегациите изразиха противоположна позиция.

Те подкрепиха заличаване на текстовете за контрола на трансакциите от Хоризонталния регламент. Същевременно поискаха да се запази правното основание за издаването на делегиран акт на Комисията, в случай на необходимост от прилагане на извънредни мерки.

Председателството продължава да работи в посока за създаване на добра основа за компромис, по отворените за обсъждане текстове на проекта на Хоризонталния регламент.

 

За автора

Сродни публикации