Особености при торенето на захарно цвекло » Съвети в земеделието

Особености при торенето на захарно цвекло

При отглеждането на захарно цвекло е от съществено значение да се извършва правилно подхранването на растенията. Чрез него могат да се осигурят по-високи добиви. За формирането на добив в размер на 1 тон кореноплоди и съответната биомаса растенията имат нужда да усвоят близо 5 кг N, 2 кг P, 6 кг K и др. макро- и микроелементи. Сред тях са калций, магнезий, сяра, манган, бор и др.

От средата на месец юни до средата на август растенията най-интензивно усвояват хранителни елементи.

Необходими макро- и микроелементи

Изключително важно е да се осигури нужното количество фосфор. Той участва в състава на белтъчините, нуклеопротеидите, нуклеиновите киселини и синтеза на захарите.

Най-силно влияние върху вегетативния растеж пък оказва азотът. В случай, че количествата от него са по-големи, се увеличават лекоподвижните азотни съединения в сока на кореноплодите. Такива съединения са аминокиселините (бетаин и други), наричани “вреден азот”. Това от своя страна води до силно намаляване степента на кристализация на захарите и технологичния рандеман.

Участие в окислително-възстановителните процеси има калият. Той играе много важна роля при синтеза на захарите и тяхното придвижване от листата в кореноплода. От значение е и за повишаване на сухоустойчивостта. При недостиг на калий петурите на средните листа започват да засъхват по периферията. По този начин драстично намалява количеството на захари в кореноплода.

Норми на торене

Много опити са правени за установяване на подходящите норми за торене. Така при неполивни условия и добив около 3 т/дка, могат да се препоръчат следните торови норми: 10-12 кг/дка N и по 8-10 кг/дка P и K. При поливни условия и добив около 5 т/дка те са: 14-16 кг/дка N и по 10-12 кг/дка P и K.

Важно е да е отбележи, че внасянето на угнил оборски тор в количества 3-4 т/дка може да замести изцяло минералното торене.

Цялото количество оборски тор, фосфорните и калиевите торове се внасят непосредствено преди дълбоката оран, за да се инкорпорират.

При неполивни условия цялото количество азотни торове се внасят предсеитбено. Когато захарното цвекло се отглежда при поливни услови 1/3 от тях се оставят за подхранване преди или заедно с междуредова обработка в края на юни.

От азотните торове най-подходящ е натриевият нитрат. Натрият измества калия от съединенията му в почвата и последният става достъпен за растенията. Може да се използват амониева селитра и амониев сулфат.

От калиевите торове се препоръчва употребата на силвинит, заради съдържанието му на натрий.

 

Свързани новини