Основен приоритет в новата ОСП е развитието на фамилното фермерство » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Основен приоритет в новата ОСП е развитието на фамилното фермерство

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов участва в Глобалния форум и изложение за семейно земеделие, който се провежда от 4 до 6 март в Будапеща. В изказването си зам.-министърът подчерта, че България е една от държавите с голям относителен дял и роля на семейните ферми в земеделието. 81% от територията на страната ни са обхванати от селски райони, в които са съсредоточени голяма част от семейните ферми. Те произвеждат продукти от традиционен за региона характер, включително емблематичните за България тютюн, розово масло, месни и млечни продукти с високи вкусови и екологични качества. Зам.-министър Абазов подчерта, че основен приоритет в новата Обща селскостопанска политика е развитието на фамилното фермерство. Той обясни, че такъв е и приоритетът на Правителството и Министерство на земеделието и храните за специално подпомагане на младите фермери, както и на малките и средните стопанства. Той поясни че, МЗХ е предприело мерки за увеличаване на подпомагането на семейните стопанства, чрез прилагане на преразпределителната схема, като по този начин ще се сложи началото на истинското фамилно фермерство, така както е в някои от старите страни-членки.

Друг механизъм за подпомагане на фамилните ферми, който страната ни ще прилага е стимулиране на влизането в сектора на млади хора, чрез схемата за подпомагане на млади фермери на възраст до 40 години с директни плащания. Зам.-министър Абазов поясни, че семейните ферми са подпомагани и в рамките на втори стълб на ОСП, чрез разработената тематична подпрограма за малки стопанства в България. Предвиденият финансов ресурс по нея е в размер на над 82 млн. евро. „Водени от политиката за насърчаване на семейните земеделски стопанства, страната ни взе категорично решение за насочване на ресурс по линия на националните доплащания в размер на 131,5 млн. евро само към секторите животновъдство, растениевъдство и овощарство, където е съсредоточена основната част от семейните ферми. Зам.-министърът беше категоричен, че Министерството полага всички необходими усилия, за да насърчи навлизането на повече млади хора в земеделието, да осигури необходимите възможности на фамилните стопанства да произвеждат качествени и традиционни земеделски продукти, както и да осигури възможности за допълнителна доходност в тези стопанства.

Участниците в конференцията изразиха мнение, че семейните стопанства играят важна роля за постигане на глобална и местна продоволствена сигурност за устойчиво развитие на земеделието, както от икономическа, така и от социална и екологична гледна точка. Именно дребните производители са основна част от населението в селските райони и са пазители на техните традиции и обичаи. Точно по тази причина политиките трябва да бъдат насочени  едновременно към създаване на възможности за устойчиво развитие и съхраняване идентичността на селската икономика. Участие във форума взеха министърът на развитието на селските райони на Унгария Шандор Фазекаш и генералният директор на ФАО Хосе Грациано да Силва, както и повече от 500 участници от над 100 страни.

 

За автора

Сродни публикации