Осигуряват достъп на земеделците до нивите и овощните градини » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Осигуряват достъп на земеделците до нивите и овощните градини

Акценти

 • МС определи граничните пунктове на българска територия, през които ще се осигурява безпрепятствено преминаване на стоки

На всички земеделските стопани трябва да се осъществи достъп до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи.

Достъп трябва да се осъществи и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури, за да извършват необходимите мероприятия по:

 • – сеитба;
 • – пръскане;
 • – почвообработка;
 • – грижи за животните рибата и други.

За тази цел всички земеделски стопани и животновъди следва да се пропускат през контролно пропускателните пунктове, въведени с извънредното положение след представяне на необходимите документи, пише БТА.

Те са:

 • – попълнена декларация, налична на интернет страницата на МВР;
 • – удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин /зелено картонче/, ако не е заверено за 2020 година, важи заверката и за 2019 г.;
 • – удостоверение за регистрация на животновъден обект /ферма, рибовъден обект или пчелин/, както и служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител.

Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват:

 • – семена;
 • – посадъчен материал;
 • – торове;
 • – препарати;
 • – ветеринарно-медицински продукти;
 • – фуражи;
 • – поливна техника и др., необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности.

Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в:

 • – ОД „Земеделие“;
 • – ОС „Земеделие“;
 • – ОД на ДФ „Земеделие“ ;
 • – ОДБХ или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.

Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“ при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 – 2 метра.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП. От МЗХГ посочват още, че фирмите превозвачи в сектора могат да следят актуалната информация за обстановката по границите на следния линк.

МС определи граничните пунктове на българска територия, през които ще се осигурява безпрепятствено преминаване на стоки.

Планът за осигуряване на „зелени коридори“ по европейската пътна мрежа е предложен от министъра на транспорта Росен Желязков. Той е съобразен с насоките на Европейската комисия от 16 март 2020 г.

На границата с Гърция за основни гранични пунктове са посочени Кулата и Капитан Петко войвода, а като резервен – Илинден. Основните пунктове с Румъния са при Видин и Русе, а резервни са Оряхово и Силистра.
Определени са и точки за преминаване с държавите от Западните Балкани и Турция, за които Европейският съюз също е предприел действия за координиран подход. Между България и Сърбия е определен ГКПП Калотина, към Турция – ГКПП Капитан Андреево, а към Северна Македония – ГКПП Гюешево.

Преминаването през тези гранични пунктове на „зелени коридори“, включително всякакви проверки и здравни прегледи на транспортните работници, не бива да надвишава 15 минути по вътрешните сухопътни граници. Граничните преходи на „зелени коридори“ трябва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, превозващи всякакъв тип стоки, посочват от земеделското министерство.

 

За автора

Сродни публикации