Осигурен е бюджет за всички договори от извънредния прием по мярка 121 » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Осигурен е бюджет за всички договори от извънредния прием по мярка 121

До изтичането на крайния срок в Наредба 8 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" са подадени 789 заявки за плащане от сключени общо 864 договора. Заявената субсидия е в размер на почти 116 милиона лева.

След извършен анализ за установяване на финансовия ресурс е потвърдено наличието на достатъчно средства за изплащането на субсидията по всички подадени заявки за плащане по мярката, включително и за сключените под условие договори.

 

 

За автора

Сродни публикации