Организации скочиха срещу проектозакона за биоразнообразието » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Организации скочиха срещу проектозакона за биоразнообразието

Акценти

  • Няколко академични организации вече поискаха изтеглянето на законопроекта

Една от промените би довела до хоризонтална процедура срещу България за неспазване на природозащитните директиви

След броени дни, на 8 февруари, изтича срокът за обществено обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Целта на промените е да осигури възможност за създаването на органи за управление на защитените зони. Една от корекциите засяга цялостно изменение на концепцията за обявяване и управление на защитените зони. Друго предложение в законопроекта е, отпадане на изискването за научно начало при обявяването, промените и управлението на защитените зони. То е в противовес с изискванията на Директивата за природните местообитания и би довело до последваща хоризонтална процедура срещу България за неспазване на природозащитните директиви. Това е само една от промените, които противоречат на екологичните изисквания и принципите на добро управление.

За регионални органи за управление в ОПОС 2014 – 2020 са заложени 36 694 946 млн. лв. Тези средства ще се  използват за „Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000“. Друга сума от 9 969 564 млн. лв. ще бъде разходвана за „Техническа помощ за подпомагане Националния орган за управление на мрежата Натура 2000“. Всички тези средства трябва да бъдат оползотворени, а това няма как да се случи, ако не бъдат направени и някои от предложените промени.

Много от измененията в законопроекта са в противоречие с други законови изисквания.

Няколко академични организации вече поискаха изтеглянето на законопроекта. Сред тях са:

  • Национален природонаучен музей към БАН;
  • Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания;
  • Биологически факултет на СУ;
  • факултет Горско стопанство към Лесотехническия университет.

В тази връзка и организации от коалиция “За да остане природа в България” обявиха, че в срок ще внесат своите становища срещу проектозакона.

 

Сродни публикации