Организации от цялата агрохранителна верига искат от ЕК спешни действия за гарантиране на земеделската дейност » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Организации от цялата агрохранителна верига искат от ЕК спешни действия за гарантиране на земеделската дейност

Акценти

  • Европейската млечна асоциация също поиска ЕК да предприеме мерки, осигуряващи спокойното функциониране на хранителната верига

Европейски организации представляващи фермери, кооперативи, хранително-вкусовата, преработвателната индустрия и транспорта отправиха официални апели към ЕК за предприемането на незабавни мерки.

С тях ще бъде гарантирана земеделската дейност, спокойното функциониране на агро-хранителната верига и транспортния сектор в Европа.

Реакциите на организациите са в отговор на проблемите с блокираните гранично- пропускателни пунктове, произтичащи от решенията на много държави-членки от ЕС през последните дни да затворят границите си, за да спрат разпространението на вируса COVID-19.

В изявленията на организациите основен апел е предприемането на всички необходими мерки за:

  • – предотвратяване на прекъсването на доставките на суровини, храни и фуражи;
  • – гарантиране на снабдяването на фермерите, хранителната индустрия и преработвателите с всички необходими земеделски суровини.

„Способността ни да осигуряваме храна за всички ще зависи от запазването на единния пазар на ЕС…Веригата на доставки на храни трябва да се разглежда като основен сектор във всички държави-членки на ЕС.“

Това подчертават в общото си изявление организациите Copa-Cogeca, FoodDrinkEurope и CELCAA.

Европейската млечна асоциация също поиска ЕК да предприеме мерки, осигуряващи спокойното функциониране на хранителната верига.

EDA настоятелно призовава ЕК, компетентните органи на всички държави-членки на ЕС и Обединеното кралство да изготвят конкретни мерки, за да гарантират:

  • – „непрекъснатост на всички операции по събиране на мляко в целия Съюз, включително през граница;
  • – че всички линии на доставка се поддържат отворени в целия Съюз, включително и зад граница, за да се управлява потока от продукти и да се гарантира, че млечната промишленост може да поддържа рафтовете в магазините и хладилните складови наличности.
 

За автора

Сродни публикации