Оранжерийните производители ще получат допълнителни средства » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Оранжерийните производители ще получат допълнителни средства

Оранжерийните производители ще бъдат подпомогнати с допълнителни средства по схема de minimis. Помощта ще бъде по-голяма в сравнение със същата получавана през 2014 г. От страна на Министерството бе предложено да се разработи, съвместнo с Държавен фонд земеделие, схема за предоставяне при облекчени условия на кредит от фонда на земеделски стопани – производители на оранжерийна продукция. Това стана ясно на среща на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и заместник-министъра на земеделието и храните Васил Грудев с оранжерийни производители.

Заместник – министър Васил Грудев запозна производителите с писмо на Европейската комисия от 23.10.2014 г., в което Комисията изразява загриженост по отношение на изключително високия размер на ставката за подпомагане по Схемата за оранжерийни зеленчуци. ЕК подчертава, че такава висока ставка няма в нито една държава членка на ЕС и България поставя рекорд в тази насока. Министър Танева уточни, че в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз няма възможност и за намаляване на минималните площи, които ще бъдат подпомагани и те трябва да бъдат минимум 5 декара. Тя допълни, че дребните оранжерийни производители, които нямат достатъчно площ, могат да направят обединения и по този начин да кандидатстват за обвързани плащания. Според заместник – министър Грудев те могат да се възползват и от възможностите, които дава Програмата за развитие на селските райони.

Браншовите организации поискаха да бъде завишен и контролът върху получателите на обвързаните плащания. Министър Десислава Танева посочи, че доказването на продукцията ще се извършва с предоставяне на фактури за продадени количества, както и чрез засилени проверки на място. Очаква се в рамките на 2015 г. да бъдат обхванати поне половината оранжерийни производители, които са кандидатствали за обвързаното плащане. На срещата бе постигнато съгласие предвид на спецификата на биооранжерийното производство, което е с по-ниски добиви, да бъдат намалени минималните обеми, които трябва да бъдат постигнати от тях. 

 

За автора

Сродни публикации