Определиха размера за допълнителното извънредно подпомагане за животновъдите » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Определиха размера за допълнителното извънредно подпомагане за животновъдите

Определен е размера на плащането по допълнителното извънредно подпомагане за килограм доставено или продадено краве мляко през квотния период 2014/2015 г. и за едно допустимо за подпомагане животно. Допълнителната  финансова помощ от националния бюджет, в размер на 10 201 655 лв., се предоставя на бенефициентите по досегашните схеми за временна  извънредна помощ, уредени в Наредбата за одобрените количества мляко и брой животни.

Допълнителното национално финансиране по Схемата за подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г. е в размер на 0.01251 лв./кг.
По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството са предвидени допълнително по 16.34 лв. за животно.
Национално финансиране по 2.51 лв. за животно ще бъде изплатено по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки.
За кандидатствалите по Схемата за подпомагане на брой биволици са предвидени по 33.73 лв. за животно.

 

 

За автора

Сродни публикации