Определиха квотите за билки под специален режим » Съвети в земеделието

февруари 08, 2023

Определиха квотите за билки под специален режим

Акценти

  • За тази година ще важат определените вече допустими за събиране количества за 11 билки (килограма сухо тегло)

Заради заплахата за съществуването на някои видове лечебни растения е въведен специален режим на опазване и ползване

Събирачите на билки вече могат да се осведомят какви са допустимите за събиране количества. Министърът на околната среда и водите вече е подписал Заповедта за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през календарната 2019 година. Тя е обнародвана в Държавен вестник. Това стана ясно от съобщение на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян, пишат от ИА Фокус.

Опазването на някои видове растения е важно и необходимо заради съществуващата заплаха за намаляването и естественото им разпространение. Специален режим на опазване и ползване се прилага само за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата.

За тази година ще важат определените вече допустими за събиране количества за 11 билки (килограма сухо тегло). Тези ограничения ще са валидни за събирането им от естествените им находища, извън територията на трите Национални парка. В това число попадат лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и др.

В последствие тези количества се разпределят от директорите на съответните Регионални инспекции по околната среда и водите на фирмите, подали заявления за ползване.

На базата на подадено заявление от билкозаготвителен пункт в село Момчиловци, община Смолян ще могат да съберат 100 кг. сухо тегло цвят от Иглика (Primula veris L.).

Със заповед на директора на РИОСВ – Смолян е направено разпределението. Това се е случило след заседание на междуведомствената комисия. Квотите са предоставени на фирмата заявител. Контролът по изпълнението на заповедта е поверен на екоинспекцията.  Предвидени са санкции за нарушителите, които извършват търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта.

 

Сродни публикации