Определени са ставките по Схемите за преходна национална помощ - вижте ги » Съвети в земеделието

октомври 24, 2021

Определени са ставките по Схемите за преходна национална помощ – вижте ги

Акценти

  • Размерът на плащането за едно животно, за кампания 2019, по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството е от 37.58 лева

Определен е размерът на плащането по Схемите за преходна национална помощ за говеда, биволи, кози и овце-майки за 2019 г.

Утвърдената и одобрена ставка за 2019 г. е в размер:

  •  – 175.34 лв. за говеда;
  • – 306.84 лв. за биволи.

Подпомагането ще бъде изплатено на два транша. За говеда животновъдите ще получат по:

  • – 96.44 лв. през месец октомври 2019 г.;
  • – по 78.90 лв. през месец януари 2020 г.

За биволи, животновъдите ще получат по 168.76 лв. през месец октомври 2019 г. и по 138.08 лв. през месец януари 2020 г.

Размерът на плащането за едно животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, е от 37.58 лева.

Подпомагането ще се изплаща на първи транш  по 20.67 лева през октомври 2019 г. Вторият ще е  на стойност 16.91 лева през януари 2020 година.

На заседание на Управителния съвет на ДФЗ бе решено първият транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2019 да бъде  изплатен до 18 октомври.

Утвърдените средства са в размер до 35 630 208 лева.

 

За автора

Сродни публикации