Опасността от бруцелоза събира експерти на среща в Бобошево » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Опасността от бруцелоза събира експерти на среща в Бобошево

Акценти

  • Планирано е да бъдат дискутирани дейностите по изследване на място

Положителни са били последните изследвания на животните в стопанството  в село Вуково

Нови случаи на бруцелоза в животновъден обект в село Вуково наложиха организирането на информационна среща в Бобошево. Предвидено е тя да се проведе на 15 март от 11.30 часа в залата на читалище „Лоза”.

Очаква се да присъстват експерти от Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Областна дирекция по безопасност на храните – Кюстендил. Планирано е да бъдат дискутирани дейностите по изследване на място. Ще се разяснят и начините за издирване и идентифициране на хора, консумирали свинско от или имали досег до заразеното стопанство в с. Вуково. Важно е те да бъдат открити, защото съществува голям риск да са заразени.

Към 17 февруари там бяха отчетени положителни проби за бруцелоза при овце, свине и кучета. Тогава бяха направени и последните изследвания на стопанството в с. Вуково. Те бяха част от прилаганите оздравителни мерки и лабораторен контрол.

Бруцелозата е опасна зооноза. Хората мога да се заразят по няколко начина. Единият е при контакт с болно животно. Другият е чрез консумация на месо или мляко, които не са били достатъчно добре обработени термично.

 

Сродни публикации