Опазването на пчелите стана обща грижа на земеделците и пчеларите в Разградско » Съвети в земеделието

август 02, 2021

Опазването на пчелите стана обща грижа на земеделците и пчеларите в Разградско

Акценти

  • По време на срещата беше отправен апел да не се подстрекават пчеларите към посегателства над земеделските имоти

Задължително е да се подава информация за предстоящите растителнозащитни практики.

В Разградска област земеделските производителите и пчеларите дискутираха относно прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. Тя урежда мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

В срещата участваха представители на Областния браншови пчеларски съюз „Лудогорска пчела“, Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието. Присъстваха и експерти от  Областната дирекция по безопасност на храните, Областната дирекция „Земеделие“, общинските служби по земеделие.

Инициатор на срещата беше областният управител Гюнай Хюсмен. Дискусията трябваше да помогне на хората във връзка с превантивните мерки за недопускане увеличаване смъртността на пчелите. В последните седмици тя е значителна в село Райнино и град Завет.

Предвидено е с помощта на общинските и селските кметове и браншовите организации да се направи актуализация на телефоните и електронните пощи. Предстои Областна дирекция „Земеделие“ да постави информационни материали относно ангажимента на земеделските стопани да изпращат уведомителни писма до общините за предстоящо третиране. Това ще се случи сега по време на кампанията за очертаване на земеделските земи.

По време на срещата беше отправен апел да не се подстрекават пчеларите към посегателства над земеделските имоти. Това е подбуждане към саботаж. Важно е и пчеларите и земеделските стопани да работят заедно без да си вредят.

За последните 5 години броят на регистрираните пчелни семейства в Лудогорието се е повишил – от 23 507 през 2015 г. до 47 000 към 1 януари 2019 г. С рапица пък са заети 120 785 дка.

 

Сродни публикации