ООН защитава здравето на растенията » Съвети в земеделието

август 04, 2021

ООН защитава здравето на растенията

Акценти

  • Болестите по растенията струват на световната икономика около 220 милиарда долара годишно

Ежегодно около 40 % от добивите на храни в световен мащаб се губят заради вредители по растенията

2020 г. ще бъде Международната година на здравето на растенията. Това обяви общото събрание на ООН. Инициативата има за цел да подчертае значението на здравето на растенията. Необходимо е да се поработи за подобряване на продоволствената сигурност, опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Трябва да се осигури и стимул на икономическото развитие. Това са насоките, по които трябва да се работи, според генералния директор на Организацията на ООН по прехрана и земеделие Жозе Грациануда Силва.

Всяка година до около 40 % от добивите на храни в световен мащаб се губят заради вредители по растенията. Болестите по тях струват на световната икономика около 220 милиарда долара годишно. Пораженията от инвазивни насекоми костват около 70 милиарда долара.

За постигане на успех в борбата с вредителите и предотвратяването на разпространението на болестите е необходимо да се работи в сътрудничество. Общото събрание на ООН прикани Организацията по прехрана и земеделие заедно със Секретариата на Международната конвенция по растителна защита да служи като водеща агенция. Апел беше отправен и към правителствата, гражданското общество и частният сектор, за да се ангажират на глобално, регионално и национално ниво. Планирано е през 2020 г. да се проведе Международна конференция за здравето на растенията.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) също ще отбележи Международната година на здравето на растенията. Тя ще се включи в проявите за повишаване на информираността на обществото и политическата класа по темата през 2020 г. В тази връзка БАБХ отправи покана към растителнозащитните и екологични професионални организации да участват като предложат подходящи инициативи.

За функционирането на екосистемите е необходимо растенията да са здрави. Така ще се гарантира и осигуряването на стабилни добиви. Вредителите могат да нанесат сериозни щети и да намалят продукцията и качеството на реколтата. Паралелно с това борбата с тях води до повишаване на разходите за отглеждането на селскостопанските култури. Здравето на растенията е необходимост за развитието и опазването на околната среда, за запазване на биологичното разнообразие, и преодоляването на глада, недохранването и бедността.

 

Сродни публикации