Онлайн регистрацията ще улесни получаването на уведомителните писма от фермерите » Съвети в земеделието

октомври 24, 2021

Онлайн регистрацията ще улесни получаването на уведомителните писма от фермерите

Акценти

  • На 3 декември се предвижда кръгла маса с представителите на бранша, на която те ще представят зелени практики които прилагат или ще прилагат

Регистрирането на земеделските производители в системата за електронно управление на фонда е доброволно.

To дава възможност за по-лесен достъп до интересуващата ги информация.

Това припомни вчера пред представители на медиите в парламента зам. министър Виргиния Кръстева.

Подобна организация е създадена и за възраженията по слоевете. В тази система има обществено достъпна част. В нея всички регистрирани земеделски производители ще могат да видят всичко което ги интересува”.

Освен това земеделските служби по места също ще ги подпомагат при неясноти. Ако земеделските производители не са се регистрирали и очакват уведомителни писма, ще могат да ги получават в областните структури на фонд „Земеделие”.

На 3 декември в Аграрния университет в Пловдив предстои представянето на слот анализа за  зелената архитектура.

Предвижда се и кръгла маса с представителите на бранша, на която те ще представят зелени практики които прилагат или ще прилагат , въпреки липсата на целенасочени субсидии.

„Идеята е те да бъдат поставени за обсъждане, и всички сектори да се запознаят с тях” каза още зам. министър Кръстева. Тя уточни, че въпроса с премирането на фермерите, които доброволно ще прилагат зелени мерки, ще стане ясен след като се индентифицират потребностите  за всеки слот анализ, и това ще залегне в стратегическия план.

На 3 декември експертите от агроведомството ще разяснят  пред фермерите и т.нар. „предварителна условност” , с която повечето от тях все още не са наясно.

 

За автора

Сродни публикации