Около 300 биопроизводители остават без контролиращо лице » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Около 300 биопроизводители остават без контролиращо лице

Акценти

  • Най-късно до 13.02.2019 г. всеки един от операторите от ТП „Австрия Био Гаранти“ трябва да сключи договор с друго контролиращо лице

В края на миналата седмица ТП „Австрия Био Гаранти“ (BG-BIO-16) обяви, че прекратява договорите на своите оператори.

На 01 февруари 2019 г. в коментар във Фермер.БГ потребител с име „Австрия Био Гаранти – клон България“ споделя, че договорите се прекратяват след взето решение да не се подновява акредитация. За това съобщават и клиенти на Австрия Био Гаранти.

Важно е да се знае, че българското контролиращо лице е клон на акредитиран в Австрия Орган за сертификация на продукти. Освен в Австрия органът има клонове/представителства в България, Хърватия, Румъния и Унгария. В случай, че акредитацията се прекрати, това би означавало спиране на работата и на останалите представителства на Австрия Био Гаранти.

А такава информация на официалната им интернет страница към момента няма.

Ето и част от коментара: „Уважаеми клиенти, За съжаление се налага да Ви уведомим, че на 12.02.2019 г. изтича разрешението на Аустрия Био Гаранти – Клон България за контрол и сертификация на биологично производство, издадено от Министерство на земеделието, храните и горите. Миналата година кандидатствахме за ново разрешение, като за целта представихме на Министерството всички необходими документи. Одитът, извършен от Министерството през м. ноември, премина много успешно за нас. За съжаление, с писмо от 22.01.2019 г. Министерство на земеделието, храните и горите отправи към нас искане за отстраняване на нередности, за които не бяхме уведомени до момента, в срок от 7 дни. По причини от технически и експертен характер не сме в състояние да преработим с необходимата сериозност посочените несъответствия в такъв кратък срок. Затова ръководството на Аустрия Био Гаранти с неохота взе решение да не подновява акредитацията след 12.02.2019 г. Важно за Вас като биопроизводител: Необходимо е най-късно до 13.02.2019 г. да сключите договор за продължаване на контрола с акредитиран орган за контрол и сертификация на биологично производство в България.“

Изказването поражда няколко въпроса относно реалните причини за прекратяване на работата. Не са отстранени констатирани несъответствия или е взето решение да не се подновява акредитацията? Информация от Министрество на земеделието, храните и горите би внесла повече яснота, но такава към момента няма.

Въпреки всичко едно е сигурно – нужни са спешни мерки. Нужно е да се действа бързо, тъй като един от основните принципи на биологичното производство е непрекъснатия контрол.

Някои с лека ръка биха казали, че не е толкова страшно. За тях бихме напомнили, че сред сертифицираните оператори има и бенефициенти по Мярка 11 „Биологично земеделие“. Евентуално прекъсване в контрола, дори и за ден, би означавало връщане на получените средства, заедно с лихва. С цел да се избегне прекъсване, най-късно до 13.02.2019 г. всеки един от операторите от ТП „Австрия Био Гаранти“ трябва да сключи договор с друго контролиращо лице.

Освен всичко останало сертификацията за биологично производство е и работа с хора. Затова е важно всеки оператор да избере внимателно с кого ще работи. В тази връзка е нужно да има добра комуникация с контролиращото си лице.

След всичко казано до момента ви препоръчваме работа с „Агенция за биологична сертификация“ ООД (BG-BIO-17). Бихме посъветвали всички, които още не са избрали с кого ще работят, да се свържат с „Агенция за биологична сертификация“ ООД. Така сами ще преценят, това ли е подходящото за тях контролиращо лице. Повече информация можете да получите на www.abcbg.net или на телефон 08 777 165 68.

Агенция за биологична сертификация ООД
 

Сродни публикации