Одобриха собствениците на прасета в Ямболска област, които ще получат еднократна помощ от държавата » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Одобриха собствениците на прасета в Ямболска област, които ще получат еднократна помощ от държавата

Акценти

  • Кметовете имат ангажимент да публикуват на публично място списъците със стопаните

Членовете на Областната епизоотична комисия  разгледаха и приеха списъци на стопаните в 20 километровата санитарна зона на територията на област Ямбол.

Това важи за тези, които доброволно заколиха домашните си прасета във връзка с предстоящото обезщетяване. Списъците ще бъдат изпратени от областен управител в МЗХГ.

След 1 септември 2019 г. ще започне изплащането на еднократната помощ в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства.

Право на обезщетение имат стопанствата в 20 км санитарни зони около индустриалните ферми.

За по-голямо улеснение на собствениците на прасета, представители на Областна дирекция по безопасност на храните ще изплащат подпомагането в населеното място Средства ще се превеждат и по банков път.

Допустими за подпомагане са собственици, които:

  • – отглеждат до пет прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип ,,лично стопанство“;
  • – които не продават, а добиват месо само за лична употреба.

За да получат помощта собствениците на домашни стопанства ще подават Заявления по образец в кметствата. Ще декларират, освен че са усвоили месото, че  са и извършили почистване и дезинфекция на обектите. Собственикът трябва да заяви, че няма да отглежда прасета в стопанството си за период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция.

Кметовете имат ангажимент да публикуват на публично място списъците със стопаните. Те следва да получат помощ и изготвят констативен протокол за извършената дезинфекция.

Списък с препаратите за дезинфекция ще бъде предоставен от ветеринарните власти на всички общини в областта.

 

За автора

Сродни публикации