Одобрен e окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Одобрен e окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019

Одобрен е окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ (ПДП) за Кампания 2019 със заповед на министър Танева.

Заповедта е публикувана в „Държавен вестник“, брой 21 от 13 март 2020 г., в изпълнение чл. 33a, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Посредством личните си профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ, регистрираните земеделски стопани, които са подали възражения от 2 до 13 декември 2019 срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от извършеното разглеждане.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК пред съответния административен съд в 14 дневен срок от обнародването й.

За съдействие при работа със СЕУ можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.

 

За автора

Сродни публикации