Одобрени са промените в Закона за посевния и посадъчния материал » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Одобрени са промените в Закона за посевния и посадъчния материал

Акценти

  •  В срок от минимум 10 работни дни ще може да се отстраняват нередности по подадени заявления в ИАСАС

Чрез установяването на нормативни изисквания ще се улесни административния контрол.

Днес Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. С промените влиза в сила и възможността за отстраняване на нередности в подадените заявления в ИАСАС.

В срок от минимум 10 работни дни ще може да се отстраняват нередности по подадени заявления в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Така чрез установяването на нормативни изисквания ще се улесни административния контрол. Премахва се възможността за налагане на ограничения и тежести, които не са необходими за постигане целите на закона. Промяната ще осигури равен достъп до услугите за физическите и юридическите лица.

 

Сродни публикации