Одобрени проекти по мярка 121 » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Одобрени проекти по мярка 121

Списъци на бенефициентите и общините с подписани анекси и договори по ПРСР публикува ДФ Земеделие на страницата си в интернет

 
 

Фондът кани бенефициентите от списъците за подписване на съответните документи, с оглед бърз старт на бъдещата работа по проектите

 

 Три списъка с имена на бенефициенти по различни мерки и бюджетни пера публикува на интернет страницата си ДФ „Земеделие”.

Първият списък от 8 и 9 юли 2014 г. включва 111 изготвени и подписани анекси на общини и частни бенефициенти към съществуващи вече договори по мерки 321, 322, 121 и 123 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Вторият списък от 8 юли 2014г. е с имената на други 83 частни бенефициента по мерки 121, които имат предходни проекти по марка 141 и са вече подписани от фонда. Поместени са имената на бенефициентите с договори, за които към момента има средства и които ще бъдат предвижена ведната след подписването им от бенефициентите, уточняват от фонда.  

Третият списък от 9 юли 2014 г. е с имената на бенефициентите на 20 проекта в сферата на животновъдството, чиито проекти са финансово гарантирани към момента и по които ще бъдат преведени средства. В списъка са още 355 проекта, които към момента не са финансово обезпечени и чакат Министерство на земеделието и храните да прехвърли средства от Гаранционния фонд, с което да позволи разплащането и по тях.

 Ръководството на ДФ Земеделие ще продължи да помества навременна и пълна информация в интернет относно обработените, подготвени и подписани договори като паралелно с това информира бенефициентите и по телефон.

Целта на интернет комуникацията е да дублира телефонните покани и да гарантира по-бързо информиане на бенефициентите с готови договори и анекси. Предвид големия броя обработените в кратки срокове документи и активния земеделски сезон от фонда се надяват да достигнат бързо до максимален брой бенефициенти и да ускорят по-нататъшните процедури по договорите. 

 

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 121 НА ЖИВЪТНОВЪДИ

 

 

Бенефициент
Идентификационен номер на заяв
Станимир Илиев Пенев
02/121/06254
Димитър Тошков Станчев
02/121/06462
Живко Желязков Пенев
02/121/06530
Паруш Иванов Банчев
03/121/06681
Eвгени Тодоров Петков
04/121/06838
Теодора Руменова Илиева
05/121/06130
Дмитрий Петков Петков
15/121/05950
Тодор Христов Петков
15/121/06552
Красимира Атанасова Чапарова
16/121/06725
Диляна Христомирова Атанасова
17/121/06578
Пламен Василев Димов
20/121/06002
АСЕН КОСТОВ ГЕНЕВ
26/121/06283
Станислав Петров Латев
26/121/06328
Илиан Николаев Панов
26/121/06523
Румяна Миткова Марчева
26/121/06563
Ганка Христова Татарова
26/121/06754
Йордан Александров Стефанов
27/121/06500
Белла Барутчиева
20/121/05540
Станислава Веселинова Колева
24/121/05309
"ТУС" ЕООД
25/121/05314
 
 

ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 121 НА ЖИВЪТНОВЪДИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ СЛЕД ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИ ОТ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД  ОТ МЗХ И ПРОМЯНА НА РМС№ 167

 

Бенефициент
ИД номер
"Агроланд" ООД
01/121/05956
"МАКС СТРОЙ 91"
01/121/06136
"Германик – 77" ЕООД
01/121/06181
Ивайло Стоянов Вълков
01/121/06302
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
01/121/06335
Пламен Асенов Хаджиев
01/121/06469
Георги Илиев Ангелов
01/121/06601
Дафина Николова Петрова
01/121/06651
"ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
01/121/06661
ЕТ "ЮРИ КАТРЕВ"
01/121/06688
ЕТ "Димитър Великов – ГД"
01/121/06747
Иван Вергилов Шавков
01/121/06759
ЕТ"Векир- Радка Бележкова"
01/121/06774
Величка Георгиева Проданова
01/121/06789
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ
01/121/06806
ЕТ "Асо – Христо Нанев"
02/121/06020
Тодор Йорданов Узунов
02/121/06165
Недка Георгиева Иванова
02/121/06204
"Рока- Агромилк" ООД
02/121/06288
ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев"
02/121/06471
Паскал Димитров Димитров
02/121/06547
ДНС Фарминг ООД
02/121/06586
Ради Иванов Ганчев
02/121/06608
Станко Костадинов Стоянов
02/121/06692
"КАРАС" ООД
02/121/06748
Галина Веселинова Савова
03/121/06081
Дарина Василева Николова
03/121/06187
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ
03/121/06250
ГЕОРГИ ДОБРЕВ АРНАУДОВ
03/121/06257
" Просечен Екоинвест " EООД
03/121/06394
ППЗК"СРАЦИМИР"
03/121/06516
Пламена Манолова Маринова
03/121/06600
Виктор Николаев Узунов
03/121/06621
"АГРОСПРИНГ" ЕООД
03/121/06699
"Биляна" ООД
04/121/05931
ППОК "ИЗГРЕВ-93"
04/121/05952
Калина Йозова Капелова
04/121/05964
"ДВА АКРА" ЕООД
04/121/05986
ЕТ "ПОЕЗИЯ – МИТКО ТОНЧЕВ"
04/121/05998
НИК-94 ЕООД
04/121/06046
МИЛКО НЕДЯЛКОВ ВАСИЛЕВ
04/121/06090
"АГРО-СОЛЕИ" ООД
04/121/06093
Ради Николов Бъчваров
04/121/06191
Михаил Стоянов Бараков
04/121/06202
БАЙРЯМ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
04/121/06233
ЧУДОМИР МИЛКОВ МИТЕВ
04/121/06248
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
04/121/06309
Калина Михайлова Широкова
04/121/06445
ЕТ "Хаджията-Фатме Асанова"
04/121/06477
"Дунди" ЕООД
04/121/06532
"АГРОТИМ ВМ" ООД
04/121/06537
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ
04/121/06541
"КАТАНИ" ООД
04/121/06584

ЕТ "ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ-МАРИЯ СТОЯНОВА"

04/121/06615
ЗППК "Бъдеще 93"
04/121/06629
Дончо Белчев Дончев
04/121/06634
ЕРВИН ЮЛИЯНОВ МАЛАКОВ
04/121/06670
Веселин Йорданов Иванов
04/121/06685
Иван Първанов Иванов
04/121/06793
Николай Цанков Генов
05/121/05937
Людмил Николов Филипов
05/121/05958

ЕТ " ЦЕРБЕРИУС ГРУП -КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ

05/121/06285
"АДАН-Н" ЕООД гр.ВИДИН
05/121/06381
"ПРО-АГРО" ЕООД
05/121/06645
Росен Георгиев Беличовски
06/121/06121
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
06/121/06280
Ивайло Петров Божурски
06/121/06282
Румен Георгиев Цендов
06/121/06655
ЕЛВИ ООД
07/121/06059
Петко Цонев Гутев
07/121/06183
ЕТ "ПМ – ПАВЕЛ МАРГИТИН"
07/121/06277
"АГРОХОЛДИНГ ЛОВИКО" ЕАД
07/121/06443
" Гълъбови Вет " ООД
07/121/06464
ЕТ"ДРЕН-Мариана Комитска"
07/121/06474
Николай Първанов Митов
07/121/06484
"МАРТИ 1999" ЕООД
07/121/06632
ЕТ "Деметра-Христо Иванов"
07/121/06641
Гюнайдин Мехмедов Мустафов
07/121/06687
Иванчо Здравков Иванов
07/121/06727
Станислав Панайотов Христов
08/121/06041
"ЛЕВАЛ" ЕООД
08/121/06048
ЗК "Георги Бенковски"
08/121/06076
"ТРИПТОЛЕМ"ООД
08/121/06138
ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
08/121/06154
Тошко Колев Тодоров
08/121/06264
"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
08/121/06316
"АГРИ СС" ЕООД
08/121/06418
"Аспи" ЕООД
08/121/06531

ЕТ "МИРЕЛА КИРОВА РАДЕВА-ДОНЕВА"

08/121/06564
Кооперация "ПТК Житница"
08/121/06565
ЕТ"МАК – ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ"
08/121/06602
"Земеделие БГ" ООД
08/121/06649
Димитър Вълчев Димитров
08/121/06741
"ЕКО АГРО" АД
08/121/06743
Божидар Христов Минчев
08/121/06804
"РАЯН" ООД
09/121/06276
Гюлфие Фариева Бекир
09/121/06284
Сами Хасан Мустафа
09/121/06305
ТОДОР ЗЛАТКОВ АСЕНОВ
09/121/06599
Гюлсер Юсеин Емин
09/121/06746
"Декса Агро" ЕООД
09/121/06772
Галип Исмаилов Хъзов
09/121/06779
Мюмюн Дуран Адем
09/121/06807
"РИЛА ФЕРМ" ООД
10/121/06085
Николай Стоянов Манов
10/121/06106
Петър Димитров Пищалов
10/121/06706
"ДОФФИ" ЕООД
10/121/06792
"ЕВРОМЕКС" ООД
11/121/05954

ЕТ "Павел Панков – Камен Иванов"

11/121/05965
,,Коопдоверие Лесидрен" ООД
11/121/05999
"Малиново 2003" ООД
11/121/06142
Иван Димов Данчев
11/121/06175
ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ"
11/121/06220
Стефан Тихомиров Кънчев
11/121/06503
"Агроком Инвест" ЕООД
11/121/06570
"БОНЕЛИ" ЕООД
11/121/06704
Валери Методиев Найденов
12/121/06053
Глоброкер ЕООД
12/121/06066
Аврам Петков Иванов
12/121/06091
Иван Тодоров Балов
12/121/06094
Дани 2000 ЕООД
12/121/06114
ЛИНА СЛАВЧЕВА ТРИФОНОВА
12/121/06139
Станислав Руменов Стоянов
12/121/06190
Методи Димчев Лаков
12/121/06598
Христо Георгиев Калеев
12/121/06691
СИМЕОН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
13/121/06029
"Владини Трейдинг" ЕООД
13/121/06147
ИЛМА-ИЛ ООД
13/121/06263
"Хидролес" ЕООД
13/121/06365
Борис Райков Додников
13/121/06479
"ХРИС" ООД
13/121/06654
САИТ АХМЕД ФЕРЕ
13/121/06665
Цветан Захариев Захариев
13/121/06769
"ЮНДОЛА МИЛК" ООД
13/121/06821
Петър Григоров Арсов
14/121/06549
Пламен Цветанов Лозанов
14/121/06553
Цветелина Ерменчова Алексова
14/121/06799
Десислав Илиев Атанасов
15/121/05973
Димитър Иванов Стоянов
15/121/06160
ЕТ"Булгари-Вяра Михайлова"
15/121/06199
ВАЛЕРИ КЪНЧЕВ БЕНОВ
15/121/06397

ЕТ "Медения – Божидар Миразчийски"

15/121/06439
Димчо Кръстев Ангелов
15/121/06511
"Галус къмпани"ООД
15/121/06625
"АЗИЗИЕ"ЕООД
15/121/06631
Милен Цветков Христов
15/121/06640
" Камелия-Васил Гетов 1" ЕООД
15/121/06660
БИСЕР БОГОМИЛОВ ПЕТРОВ
15/121/06701
ЕТ"Ахмед Татарлъ"
15/121/06731
"Натур Алимент"ЕООД
15/121/06768
Емилия Петрова Петрова
15/121/06824
ЕТ "Ангелов – Иван Ангелов"
16/121/05988
МИНКО ЦВЯТКОВ МИНКОВ
16/121/06075
Тодор Ангелов Тодоров
16/121/06077
"УЧЕБЕН КОМПЛЕКС – 2000" ЕООД
16/121/06103
ВЕРДЕ ФУУДС ЕООД
16/121/06124
ЕТ" Ненко Трифонов"
16/121/06150
ЕТ "БГ 21 – Йордан Куртев"
16/121/06174
П З К "Съгласие" – с. Чоба
16/121/06212
ЕТ "УРОЖАЙ 64-ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ"
16/121/06216
"ЕКО МИЙТ ТОТАЛ" ООД
16/121/06217
Галина Стефанова Митева
16/121/06218
ЗК "Плодородие"
16/121/06265
"ЕНФО-АГРО" ООД
16/121/06279
ЕТ "КАТРИГ – 5 НИКОЛА ЯНКОВ"
16/121/06364
Янаки Величков Николов
16/121/06378
Светлозар Янков Алексиев
16/121/06416
"Стоилов 07" ЕООД
16/121/06417
Цанка Атанасова Дернева
16/121/06430
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ГАРГОВА
16/121/06460
Иван Георгиев Стоилов
16/121/06468
Янко Матев Матев
16/121/06489
Аргил Атанасов Илиев
16/121/06497
СТОЯН ВЪЛЧЕВ КОЧАНКОВ
16/121/06535
Никола Рангелов Стоилов
16/121/06542
ЕТ Боряна Златанова
16/121/06546
Атанас Валентинов Апостолов
16/121/06569
ПЕПА НЕДЕЛЕВА ДРАГОЕВА
16/121/06585
Никола Георгиев Георгиев
16/121/06603
ET "ДАП – 91 – Деян Павлов"
16/121/06700
ЕТ ЗП СВЕТЛА ВАСИЛЕВА МАНЕВА
16/121/06733
Николинка Велкова Желязкова
16/121/06749
ЕТ"Красимир Шапков"
16/121/06760
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
16/121/06771
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
16/121/06784
ЕТ "Деляна Маврова"
16/121/06796
Ставри Василев Янков
16/121/06798
Илиян Милев Пантелеев
16/121/06800
ЕТ "Геро Мавров"
16/121/06814
Веска Якимова Малакова
16/121/06818
Вилдан Хамза Хюсеин
17/121/05994
"Караджа-Фаг" ООД
17/121/06024
МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ
17/121/06027
Танжу Ариф Шюкри
17/121/06057
Илиян Кръстев Тошков
17/121/06109
Иван Илиев Митев
17/121/06133
Бултрейд – Частна компания ООД
17/121/06278
Гюлфера Якуб Али
17/121/06544
Юлияна Боянова Минчева – Зюхтю
17/121/06647
"ССОЗ- Клас" ООД
17/121/06795
ППК Добруджа
17/121/06810
Кооперация "ППК – Красен"
18/121/06037
"БИСЕР ОЛИВА-98" АД
18/121/06049
ЗКПУ"ЯНТРА"
18/121/06051
Шенел Тахирова Хакъева
18/121/06113
ППК "Земя"
18/121/06127
"АГРОПРОДУКТ – РС" ООД
18/121/06368
ИВАН МИНЧЕВ КАРАИВАНОВ
18/121/06386
НЕНО АНГЕЛОВ НЕНОВ
18/121/06431
"КО и БО импорт-експорт" ЕООД
18/121/06450
Яница Руменова Иванова
18/121/06495
"Биоферма Русенски Лом" ООД
18/121/06517
ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
18/121/06518
ЕТ"ВЕЖЕН ЦЕРИГГ"
18/121/06593
Искрен Георгиев Мутафов
18/121/06652
ГЮЛТЕР ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ
18/121/06694
ЗЕКИ СЕЗАИЕВ КАДИРОВ
18/121/06713
"ППК-СТАРТ-93"
18/121/06803
ЕЛ Джи 15 ЕООД
18/121/06819
Илиян Друмев Илиев
18/121/06830
Тунджел Хаккъ Юнуз
19/121/05947
ЕТ "Моника-87-Наташа Присадашка"
19/121/05979
"Екопродукт" ЕООД
19/121/05980
Стефко Вълков Великов
19/121/05983
"ДОВЕРИЕ 09" ЕООД
19/121/06006
КИПКОМ ЕООД
19/121/06012
САКЪБ ШАБАН МЕХМЕД
19/121/06015
Мариян Георгиев Костов
19/121/06325
Пламен Иванов Димитров
19/121/06345
Прайм Еко Енерджи ЕООД
19/121/06551
Младен Желев Енев
19/121/06572
"СИТИ МИЛК – 2000" ЕООД
19/121/06577
Нахид Сюлейман Чанакчъ
19/121/06619
Драгомир Ангелов Ганев
19/121/06626
Юмют Неждет Галиб
19/121/06717
Милен Панайотов Панайотов
20/121/05966
РАЯ СИНЕРДЖИ
20/121/05970
Ваня Иванова Динева
20/121/05985
Стоил Михнев Стоилов
20/121/05993
Милен Димитров Минов
20/121/06005
Никола Трифонов Василев
20/121/06100
Еко Фарм – 2005" ЕООД
20/121/06186
ТОДОР КУМАНОВ ТОДОРОВ
20/121/06196
ЕТ"Деляна-Ангел Маслинков"
20/121/06200
Николай Йорданов Узунов
20/121/06209
"ЖИМ" ООД
20/121/06211
"Семена синхрон" ООД
20/121/06374
"Агри Милк" ЕООД
20/121/06452
ЕТ"Димитър Стоянов Митев"
20/121/06646
Валентин Райчев Атанасов
20/121/06656
Милчо Младенов Родопски
21/121/06167
Десислава Велинова Ясенова
21/121/06225
Исмет Шефкетов Хъмков
21/121/06272
Али Джамал Таир
21/121/06616
"КРАСИ 70" ЕООД
21/121/06715
"МАНОЛОВ И СИН" ООД
21/121/06767
"ВДК-Дапалис" ЕООД
22/121/06192

МАНАСТИР "СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ"

22/121/06698
Владислава Йорданова Цинцова
22/121/06757

"АПК – Копривщица – Любен Йовков" ЕТ

23/121/05962
Радослав Любчов Йовков
23/121/06001
РУМЕН НИКОЛАЕВ ТЕРЗИЙСКИ
23/121/06013
Иван Ангелов Иванов
23/121/06033
Лазар Цоков Дилов
23/121/06301
Георги Дончев Георгиев
23/121/06352
Валери Георгиев Ценев
23/121/06389
Георги Илиев Маринов
23/121/06413
Цветомир Стоянов Христов
23/121/06415
"ВАЛ КОМЕРС ГРУП" ЕООД
23/121/06448
"ЛАКТАН" ЕООД
23/121/06456
Бояна Кирилова Станчева
23/121/06467
"Булагро 97" АД
23/121/06505
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
23/121/06515
Богомил Нейков Иванов
23/121/06605
"ИСИАН "ЕООД
24/121/06125
ЕТ"ДЕЯНА – Деяна Нанева"
24/121/06173
Земеделско сдружение "Свобода"
24/121/06179
Жеко Пенев Жеков
24/121/06299
Димитър Минев Желев
24/121/06426
Красимир Генчев Малов
24/121/06465
Господин Гинов Господинов
24/121/06558
Желеви НН ООД
24/121/06575
Димо Илиев Димов
24/121/06606
Мария Василева Степанчева
24/121/06607
"АГРО ПРОЕКТ КОНТРОЛ" ЕООД
24/121/06620
Деляна Георгиева Иванова
24/121/06635
Даниела Цонева Русева-Димитрова
24/121/06678
Георги Иванов Георгиев
24/121/06761
СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ
25/121/06034

ЕТ"ПАПИ-М94-МИРОСЛАВА ПАПАЗОВА"

25/121/06042

ЕТ"ИВАНОВ-КЪМПАНИ – ИВАН ИВАНОВ"

25/121/06071
Олга Порицка
25/121/06073
Иван Димитров Бахчеванов
25/121/06101

ЕТ "АМОРФА-94 – ПЕНЧО КАЛЧЕВ-РАДКА ЦОНЕВА"

25/121/06119
"КРЕПОСТ 2001" ЕООД-С.КРЕПЧА
25/121/06240
МУСТАФА АЛИЕВ МУСТАФОВ
25/121/06347
Али Мустафов Ахмедов
25/121/06366
Йордан Венелинов Йорданов
25/121/06380
БЕХЧЕТ АХМЕДОВ АЛИЕВ
25/121/06419
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
25/121/06434
Мюхтебер Хамди Есад
25/121/06512
ЗКПУ"КАЛАКОЧ-92"
25/121/06548
"МАР – КРАФТ" ООД
25/121/06728
Данаил Спасов Илиев
25/121/06738
Пеню Митев Пенев
26/121/06010
"Мони Мес" ЕООД
26/121/06213
Хълми Юзеир Мюмюн
26/121/06287
Николай Валентинов Ананиев
26/121/06298
ЗПК "ДОЛНО ВОЙВОДИНО"
26/121/06346
Ангел Жеков Куртев
26/121/06353
"Холдинг Сакарци" АД
26/121/06361
ЛЮТВИЕ РЕМЗИ ХАЛИЛ
26/121/06384
"Ямболен 81" ЕООД
26/121/06414
Митко Иванов Иванов
26/121/06491
Николай Пеев Пеев
26/121/06494
Катерина Александрова Сакарска
26/121/06507
Евтим Асенов Кехайов
26/121/06579
МАРГАРИТ ЧАНКОВ АНГЕЛОВ
26/121/06581
Ирфан Юсеин Халил
26/121/06622
Христина Кирилова Делчева
26/121/06667
Юмер Джемал Сали
26/121/06703
,,РОС" EООД
26/121/06737
МАРТ-АГРО 2011 ЕООД
26/121/06752
Красимир Димитров Тодоров
26/121/06777
Осман Осман Муйсин
27/121/05969
"Ил Бе Са" ЕООД
27/121/05984
Кооперация "Напредък"
27/121/05997
ППК" Бразди"
27/121/06018
Росица Йорданова Бошнакова
27/121/06026
Билял Осман Билял
27/121/06039
ПК "Дивдядово"
27/121/06115
ЕТ "Велино – Петина Андреева"
27/121/06128
Стефан Илиев Стефанов
27/121/06197
"Фаворит-97"ЕООД
27/121/06292
"Екани" АД
27/121/06319
Белгин Бахар Сабит
27/121/06357

Земеделска кооперация"Житен клас"

27/121/06470
Цоньо Станчев Тодоров
27/121/06520
"Милкстар" ЕООД
27/121/06522
Нелка Тодорова Костова
27/121/06526
ППК"Зора"
27/121/06540
Експериментална База – ДП към ИЗ
27/121/06589
Стоян Петков Великов
27/121/06653
Ралица Росенова Вичкова
27/121/06666
Юлиян Пенчев Вълчев
27/121/06723
Димо Ангелов Димов
28/121/06058
"Милениум 2000" ООД
28/121/06067
Панайот Николов Панайотов
28/121/06286
Станчо Христов Станчев
28/121/06293
Янко Колев Динев
28/121/06300
Росен Иванов Русев
28/121/06315
Ангел Желязков Караколев
28/121/06329
ЕТ "Светлана Михайлова Манева"
28/121/06342
Георги Христов Христов
28/121/06391
"ГЕОМЕКС" ЕООД
28/121/06433

 

 

Изготвени и подписани анекси от ДФЗ на бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони към дата 9 юли 2014 г.:

 

1.      „ЗП ГЕНАДИЙ СТОЙНЕВ ГРИГОРОВ“;

2.      ЕТ „ЛЮБОМИРА ДЕЛЧЕВА – 2011“;

3.      „БИОМЕЛ ПРОДУКТ“ ЕООД;

4.      ЕТ „СЕНДИКА 75 АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА“;

5.      ЕТ „ПЕТЯ ДИНКОВА“;

6.      „ХАРЛЕНД“ ООД;

7.      РЕНГИН МЮМЮН ФЕРАД;

8.      „БОРИКИ – ТУР“ ООД;

9.      „КАРТ 8“ ЕООД;

10.    ЕТ „ИНТЕРТУР – ИВАН ПЕТРОВ“;

11.   „ГАЯ АГРО“ ООД;

12.   „ИНИ ТУР“ ЕООД;

13.   „ЕКОСПОТ“ ЕООД;

14.   „ПАРАЛЕЛ МХ ГРУП“ ООД;

15.   „РИЛА ТУРС 2010“ ЕООД;

16.   „ГЕРМЕТО“ ООД;

17.   ЕТ „ИСКРА – 98 – НАДЕЖДА СИМЕОНОВА“;

18.   „ЕТНОПРОЕКТ“ ЕООД;

19.   ГЮЛДАНИЕ ОСМАН ХАСАН;

20.   ДИМИТРИНА АЛАКСАНДРОВА СТОИЦОВА;

21.   „ВИП ЕНЕРДЖИ“ ЕООД;

22.   „СИБИЕЛ“ ООД;

23.   ЕТ „ВЕСЕЛИНА ПЕЛТЕКОВА;

24.   „ЕЛИМЕГАН “ ООД;

25.   ДЖЕЙХУН ИСМАИЛОВ ДЖЕЛИЛОВ;

26.   ЕТ „СОЛАР ПАУЪР – ЙОЛАНТА САНЧЕВ“;

27.   „БИ ВИ ТРЕЙД“ ЕООД;

28.   „РЕНВАЛ“ ЕООД;

29.   „МОРСКИ ХОРИЗОНТИ“ ЕООД;

30.   ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ;

31.   ГЕНКО НЕНОВ ДАНЧЕВ;

32.   ЛУКАН АЛЕКСИЕВ ЙОСИФОВ;

33.   „Т – УАЙНС“ ЕООД;

34.   „ЧЕРНОГОР АГРО“ ООД;

35.   ЕТ „ЕКИ – ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА“;

36.   ГАНЧО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ;

37.   ЕТ „ДЕЛЯНА МАВРОВА;

38.   ЕТ „ВИЛИЯ – ВЕЛИЧКА ВЛАХОВА“;

39.   „ВИНАРСКА КОМПАНИЯ ДРАГИЕВ“ ЕООД;

40.   „ВИНАРСКА ИЗБА СИЛЕН“ ООД;

41.   „ЙОНИКО“ ЕООД;

42.   „ЛЕЩЕНСКА ИДИЛАЯ“ ЕООД;

43.   „ВРЕЩИЦА“ ЕАД;

44.   НАЛБАНТОВ УАЙН ЕООД;

45.   ПИКАНТ ООД;

 

За автора

Сродни публикации