Одобрени проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Одобрени проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

В края на месец май 2014 г. ДФ „Земеделие” одобри 84 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” С тях ще бъдат субсидирани проекти за растениевъдство, пчеларство, маслодайна роза и лавандула, винени лозя и животновъдство. По мярката през следващите седмици ще бъдат одобрени субсидии в размер на още около 85 млн. лв. Предложенията се разглеждат в условията на ограничен бюджет.

       Предстои ДФ „Земеделие” да се свърже поетапно с всички бенефициенти, които имат одобрени проекти.
       Списъкът с одобрени проекти по мярката можете да видите тук:
 
 
 
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
 
1.      Елена Георгиева– ИД номер: 10/121/06672
2.      Грозданка Иванова– ИД номер: 03/121/06307
3.      Иван Андонов– ИД номер: 16/121/06567
4.      Албена Левъшка– ИД номер: 15/121/05968
5.      Иванка Радева– ИД номер: 15/121/05989
6.      Силвия Красимирова– ИД номер: 24/121/06588
7.      Дико Иванов– ИД номер: 08/121/06229
8.      Янка Митева– ИД номер: 08/121/06356
9.      Красимира Чапарова– ИД номер: 16/121/06725
10. Красимир Петров– ИД номер: 20/121/06455
11. Йордан Йорданов– ИД номер: 16/121/06055
12. Йордан Тодоров– ИД номер: 04/121/06527
13. Георги Георгиев– ИД номер: 02/121/06609
14. Орхан Исуф– ИД номер: 02/121/06146
15. Румяна Костадинова– ИД номер: 28/121/06387
16. Николай Йолов– ИД номер: 15/121/05930
17. Иво Иванов– ИД номер: 12/121/06246
18. Петър Петров– ИД номер: 19/121/06255
19. Красимир Коцев– ИД номер: 14/121/06370
20. Георги Генчев– ИД номер: 23/121/05948
21. Константин Орлов– ИД номер: 15/121/05941
22. Станимир Йорданов– ИД номер: 28/121/06304
23. Ахмед Ризатов– ИД номер: 07/121/06358
24. Стефко Янков– ИД номер: 15/121/05974
25. Антон Иванов– ИД номер: 20/121/06327
26. Диляна Атанасова– ИД номер: 17/121/06578
27. Снежана Начева– ИД номер: 15/121/06313
28. Искамил Махмуд– ИД номер: 19/121/06524
29. Теодора Илиева– ИД номер: 05/121/06130
30. Марио Димитров– ИД номер: 12/121/06149
31. Живко Пенев– ИД номер: 02/121/06530
32. Владислав Николов– ИД номер: 10/121/06576
33. Вера Иванова– ИД номер: 14/121/06785
34. Иван Иванов– ИД номер: 15/121/06711
35. Росица Велева – ИД номер: 27/121/06673
36. Аксиния Ватковска– ИД номер: 15/121/06382
37. Злати Вълчев– ИД номер: 04/121/06428
38. Андон Тенев– ИД номер: 02/121/06338
39. Илиан Миков– ИД номер: 05/121/06400
40. Павел Петков– ИД номер: 20/121/06241
41. Петко Георгиев– ИД номер: 12/121/06454
42. Десислава Кръстева– ИД номер: 18/121/06476
43. Асен Антонов– ИД номер: 14/121/06571
44. Йордан Стефанов– ИД номер: 27/121/06500
45. КОСТА МИНКОВ– ИД номер: 24/121/06322
46. Маргарита Дечева– ИД номер: 02/121/06719
47. Нефизе Салиф– ИД номер: 09/121/06359
48. Марияна Стефанова– ИД номер: 14/121/06215
49. Ирина Джурова– ИД номер: 14/121/06355
50. Севал Алиев– ИД номер: 02/121/06696
51. Татяна Керемедчиева-Иванова– ИД номер: 07/121/06637
52. Иван Цветков– ИД номер: 08/121/06412
53. Женя Иванова– ИД номер: 02/121/06158
54. Сибила Борисова– ИД номер: 14/121/06360
55. Георги Петков– ИД номер: 20/121/06630
56. Мариан Иванов– ИД номер: 15/121/05936
57. Пламен Петров– ИД номер: 15/121/05940
58. Иво Огнянов– ИД номер: 10/121/06052
59. Стоян Божков– ИД номер: 16/121/06062
60. Пламен Димов– ИД номер: 20/121/06002
61. Пламен Иванов– ИД номер: 08/121/06473
62. Живка Христова– ИД номер: 26/121/05957
63. Юзджан Хамдиев– ИД номер: 27/121/06404
64. Васил Бачев– ИД номер: 10/121/06502
65. Станислав Латев– ИД номер: 26/121/06328
66. Пенко Вангелов– ИД номер: 02/121/06560
67. Марина Симеонова– ИД номер: 28/121/06513
68. Юлиян Тодоров – ИД номер: 04/121/06363
69. Сивилиян Куков– ИД номер: 13/121/06207
70. Пламен Симеонов– ИД номер: 10/121/06493
71. Даниел Спасов– ИД номер: 15/121/05990
72. Павел Конуков– ИД номер: 03/121/05963
73. Тодор Петков– ИД номер: 15/121/06552
74. Николай Недев– ИД номер: 03/121/06562
75. Паруш Банчев– ИД номер: 03/121/06681
76. Сефер Ходжов– ИД номер: 01/121/06499
77. Емилия Кайрякова– ИД номер: 26/121/06590
78. Велизар Драгоев– ИД номер: 19/121/06201
79. Светослав Славов– ИД номер: 20/121/06399
80. Десислава Митева– ИД номер: 10/121/06262
81. Асен Генив – ИД номер: 26/121/06283
82. Георги Петров– ИД номер: 04/121/05792
83. Станислава Колева– ИД номер: 24/121/05309
84. "ТУС" ЕООД– ИД номер: 25/121/05314
 

За автора

Сродни публикации