Одобрените проекти по подмярка 7.2 са 148 на брой » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Одобрените проекти по подмярка 7.2 са 148 на брой

Акценти

  • Одобрените проекти са на стойност над 44 млн. лв.

Уведомителни писма вече са изпратени на кандидатите.

По подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 вече приключи обработката на проектните предложения за детски градини, училища, спортни площадки и физкултурни салони. Одобрените проекти са 148 на брой. Тяхната стойност превишава 44 млн. лв. Издадени са и оценителни доклади за проектите, които са подадени по процедури чрез подбор:

  • № BG06RDNP001-7.004 – Детска градина;
  • № BG06RDNP001-7.002 – Училище;
  • № BG06RDNP001-7.007 – Спорт;
  • № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон.

Уведомителни писа са изпратени до одобрените кандидати. Те ще получат покана за представяне на документи за сключване на административен договор.

В Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) има информация за одобрените проекти.

 

 

Сродни публикации