Одитори от ЕС откриха пропуски в биологичното земеделие » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Одитори от ЕС откриха пропуски в биологичното земеделие

Акценти

  • В новият доклад ясно е разписано, че системата за контрол и наблюдение има подобрение

Високите цени на биопродуктите водят до ръст в производството, но и в измамите

Европейската сметна палата (ЕСП) няма как да оспори подобренията в контрола на биологичното земеделие. Въпреки това е ясно, че все още има какво да се направи за предотвратяване на измамите с биохраните и спазването на биологичните стандарти. Оказва се, че именно проследяването на продуктите създава проблеми.

През 2012 ЕСП разкри слабите места в контрола и управлението на системите за биологично земеделие. Тогава беше коментирано, че надзорните органи не обменят информация помежду си. Самото проследяване на продуктите в ЕС и между трети страни е било истинско предизвикателство. Едва за 40% от храните е можело да се провери и установи кой ги е произвел. От 2012 досега ЕС е установил, че няколко държави имат еквивалентни правила и контрол на органичното земеделие. За съжаление всички други държави трябва да бъдат проверявани.

Сега страните от ЕС могат да избират между публична или частна система за сертифициране. Времето, което е необходимо за проследяване на продуктите, е намалено от шест месеца до три и то с подобрен процент на резултатите.

Според членове на ЕСП, потребителите вярват, че купуват биологични продукти, за които на всеки етап от веригата за доставки са спазвани всички правила.

Важно е да се отбележи, че определянето на даден продукт като биологичен става в резултат на непрекъснат контрол и системни проверки. През последните 6 години той е подобрен, но трудно се реализира във всички държави-членки и етапи на производството.

Каква е целта на проследяването?

Проследяването на произхода е сред най-добрите начини да се гарантира, че земеделието и продуктите са биологични.

През 2010 г продадените биологичните продукти са били на стойност 18,1 млрд. евро. До 2017 г. тази цифра се е повишила с 69% до 34,3 млрд. евро. За изминалата година в ЕС е отчетен внос на биологични продукти от повече от 100 страни през 2018 година. Въпреки тези положителни промени за някои от продуктите не е извършено проследяване заради продължаващият, повече от 3 месеца, производствен период.

Само някои от страните в ЕС са отговорили на одита с промени в правната рамка, координацията и процедурите.

ЕСП изведе препоръки за провеждането на по-задълбочени проверки за проследяване, подобряване на надзора, сътрудничеството, прозрачността и комуникацията.

ЕК прие всички препоръки, дадени от сметната палата и заяви, че ще извърши необходимото, за да съдейства за упражняването на проследяване всяка година. Освен това тя прикани държавите-членки да представят резултатите от своя анализ и прилагане. Очаква се ЕК да предприеме необходимите стъпки за разширяване на системата към трети държави.

Какви са рисковете от измами?

В новият доклад ясно е разписано, че системата за контрол и наблюдение има подобрение. Това за съжаление не означава, че в биологичното земеделие липсват слабости и проблеми.

Биологичните продукти се предлагат на пазара на цени до 150% по-високи от тези а сравнимите конвенционални продукти. Това провокира ръст както в производството, така и в измамите.

Любопитно е да се отбележи, че в Италия са открити връзки между мафията и вноса на пшеница от Румъния, която била етикетирана като биологична. Друг пример за измами е нашумелият случай с 40-те тона немски ягоди, които също бяха етикетирани като биологични, но съдържаха 25 пестицида.

 

Сродни публикации