ОДЗ-Разград отдават под наем над 6 000 дка свободни земеделски земи » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

ОДЗ-Разград отдават под наем над 6 000 дка свободни земеделски земи

Акценти

  • До 18 септември 2019 г. включително, желаещите да участват в тръжната процедура могат да подават документи

Началната тръжна цена на имотите е 7 и 8 лева.

Свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград се отдават под наем за стопанската 2019/2020 година. От Областната дирекция „Земеделие“ вече са открили първата тръжна сесия. 114 са пасищата и ливадите, които се предлагат на публичен търг с тайно наддаване. Те са разположени в землищата на всички общини в областта и са с обща площ 6153,413 дка.

В землището на община Разград се предлагат най-много площи, а именно – 2710,826 дка. Обект на търга са 40 имота.

Имотите в община Кубрат, които ще бъдат отдадени под наем са 15 на брой и са с обща площ 230,972 дка.

10 пасища и изоставени ливади в Исперих ще бъдат включени в търга. Те са с площ от 745,489 дка.

Имотите ще бъдат предоставени под наем за една година, а началната им тръжна цена е 7 и 8 лева.

До 18 септември 2019 г. включително, желаещите да участват в тръжната процедура могат да подават документи. Самият търг ще се проведе на 27 септември 2019 г.

Допълнителна информация за предлаганите имоти е изложена в Областната дирекция „Земеделие“ и в общинските служби по земеделие.

 

Сродни публикации