Обявиха огнище на инфекциозна анемия по конете » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Обявиха огнище на инфекциозна анемия по конете

Акценти

  • Съгласно законовите изисквания ще бъде изплатено обезщетение на собственика на умъртвеното животно

Заболяването е засегнало животно в стопанство в гр. Годеч

Със Заповед РД11-238 от 29.01.2019 г. , издадена от изп. директор на БАБХ, е обявено вторично възникнало огнище на заболяването инфекциозна анемия по конете. То е констатирано в животновъден обект в гр. Годеч, общ. Годеч, обл. София-област.

По тази причина е забранено придвижването на еднокопитни животни от заразения животновъден обект. Такова е допустимо само за животните, предназначени за незабавно клане на територията на страната.

Предстои да бъде умъртвено по хуманен начин животното, което е реагирало положително за болестта инфекциозна анемия по конете. Трупът му следва да бъде обезвреден под официален контрол.

След това трябва да бъде извършено механично почистване, дезинфекция и дезинсекция на обекта.

Трябва да бъдат взети и изпратени за лабораторно изследване кръвни проби от всички еднокопитни животни. Таз и процедура следва да се извърши двукратно в интервал от 90 дни след датата на умъртвяване на животното.

Съгласно законовите изисквания ще бъде изплатено обезщетение на собственика на умъртвеното животно.

 

Сродни публикации