Огнище на АЧС при домашните свине беше потвърдено и в Бургаско » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Огнище на АЧС при домашните свине беше потвърдено и в Бургаско

Акценти

  • Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях, не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места и в природата

Това е първият случай на домашни свине с положителни проби в областта.

Огнище на Африканска чума при домашни свине в животновъден обект в село Зидарово, община Созопол, област Бургас беше потвърден в края на миналата седмица. От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че става въпрос отново за нерегистрирано лично стопанство, в което са отглеждани 14 свине. Експерти от ОДБХ – Бургас са посетили обекта на място и са открили само 6 броя живи прасета. От животните са взети проби. От Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София те са потвърдени като положителни за вируса на АЧС.

Това е първият случай на домашни свине с положителни проби в областта.

Предприети са незабавни мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Те отговарят на правилата на европейското и националното законодателство, и Плана за спешни действия при контрол на АЧС. На 13 юли беше извършено принудителното убиване по хуманен начин и обезвреждането на труповете на всички домашни свине. При процедурата са спазени изискванията на Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

Зони на рестрикция и предприети мерки

Създадени са 3 км предпазна и 10 км надзорна зони. В тях са наложени мерки за контрол и ликвидиране на АЧС. В надзорната зона попадат освен обекти тип „лично стопанство“, 1 фамилна ферма за свине и 3 стада с източнобалкански свине.

В 3-километровата предпазна зона се предвижда превантивно хуманно умъртвяване на всички домашни свине. Предвидено е в населените места, които попадат в 10-километровата надзорна зона да се извършат клинични прегледи и лабораторен надзор.

Отново миналата седмица в резултата на активно претърсване за болни и умрели диви свине в област Плевен, беше открит труп на умряла дива свиня в землището на село Новачене, община Никопол, област Плевен. От Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София потвърдиха пробата като положителна за АЧС.

Това е вторият случай на диво прасе с положителна проба в областта.

Във връзка с потвърдените положителни случаи при две диви свине в общините Никопол и Белене, област Плевен и намерения труп на домашна свиня в землището на границата между община Белене, област Плевен и община Свищов, област Велико Търново, се предвижда превантивно евтаназиране и обезвреждане на всички домашни свине, отглеждани в животновъдни обекти за лични нужди (тип заден двор) и обекти, нерегистрирани по чл. 137 от ЗВД,  в населените места на границата между двете общини.

Правила за превенция на заболяването

БАБХ напомнят, че стопаните трябва да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно. АЧС е заболяване с потенциал на бързо разпространение, вирусът е изключително устойчив в околната среда и замърсени продукти.

Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях, не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места и в природата. Части от трупове, включително трупове на отстреляни диви свине, не трябва да бъдат оставяни в природата. Необходимо е те да се загробват и местата да се дезинфекцират.

Изхвърлянето на всякакви отпадъци, карантии и оставяне на трупове води до замърсяване на околната среда и местообитанията на дивата свиня, разпространение и предаване на вируса от домашни към диви свине.

 

Сродни публикации