Огнищата на "син език" в страната се увеличават » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Огнищата на „син език“ в страната се увеличават

Три населени места в област Благоевград са доказани като огнища на заболяването “син език” по животните, още 30 селища чакат резултати от изпратените проби, съобщи БНР. Пробите на 81 броя овце в Сатовча, Катунци и Симитли са положителни.

Заради появата на болестта се забранява движението на животни в цялата област, съобщава Атанас Григоров от областната служба на Агенцията по безопасност на храните (БАБХ). Останалите спешни мерки за ограничаване и разпространение на болестта, които са предприети, са забрана за пазарите за преживни животни, дезинфекция и „загробване на умрелите животни”, което ще бъде извършвано от кметствата.

Григоров обяви, че има още 30 населени места в областта, които също могат да се окажат потенциални огнища на болестта. В момента се анализират пробите от 78 животни.

Фермерите, чийто животни са заболели, могат да получат обезщетения от държавата, но само при спазване на изискванията и указанията животните да са дезинфекцирани, да са се обадили навреме, съветват още от областната служба на БАБХ в Благоевград.

Заразата от болестта "син език" в Ловешка област е обхванала 30 стада в 15 населени места в шест от осемте общини, съобщава от своя страна директорът на Областната служба по безопасност на храните в Ловеч – Ивайло Йотов.

Областният управител на Ловеч Милко Недялков разпореди в населените места в областта да бъдат обособени пунктове за събиране на умрелите животни от болестта „син език“.

Четиринадесет овце са умрели от болестта "син език" в Разградска област през последните няколко дни след констатиране на заболяването. Трите потвърдени огнища са във ферми в кубратските села Медовене, Задруга и Беловец, където се отглеждат близо 700 животни.

Изпратени са проби за изследване от още 8 населени места от общините Самуил и Цар Калоян. Извършва се дезинфекция в огнищата, в които има умрели овце. Направена е и заявка за доставка на допълнителни количества препарати, с които да се обработват поразените от "син език" ферми.

В Смолянска област има 15 регистрирани огнища на болестта "син език" в общините Баните, Смолян, Златоград и Доспат. Над 300 животни са умрели от болестта "син език" в Бургаска област, като в 6 общини са открити 19 огнища на болестта.

До момента огнищата на болестта “син език” в страната са 230, а близо 2000 овце вече са измрели.

 

За автора

Сродни публикации