Овцевъдите получиха над 4,6 милиона лева по de minimis » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Овцевъдите получиха над 4,6 милиона лева по de minimis

Фонд „Земеделие” изплати над 4,6 млн. лв. по схемата de minimis за изхранване на овце-майки. Средствата получиха 5 668 фермера от цялата страна. Условие за изплащането им е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 година. Субсидиите се отпускат заради тежката година за овцевъдите и кризата в сектор животновъдство.

Средствата по схемата бяха изплатени до 24 октомври 2014 г., след сключването на договорите за подпомагане. Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337,45 лв.) за период от три данъчни години.

 

За автора

Сродни публикации