В Кюстендилско овца реагира положително за бруцелоза » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

В Кюстендилско овца реагира положително за бруцелоза

Акценти

  • Добитите, наличните и произведените количества мляко и млечни продукти в животновъдния обект в село Вуково ще бъдат унищожени

Животното е от стадо отглеждано в село Вуково

В резултат на профилактични прегледи в частно стопанство в село Вуково, община Бобошево, област Кюстендил е открита овца, реагирала положително за бруцелоза (Brucella melitensis). Това се е случило по време на изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България. Тя се провеждат от експерти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Болестта застрашава както здравето на животните, така и това на хората. По тази причина всички реагирали положително за бруцелоза дребни преживни животни трябва да бъдат умъртвени незабавно и по хуманен начин. Съгласно Европейското законодателство труповете им трябва да бъдат обезвредени.

Отглежданите животни в селото са 28 овце и 21 кози.

От БАБХ забраниха движението и транспортирането на едри, дребни преживни животни и еднокопитни. Това ограничение важи само от и към животновъдните обекти в с. Вуково. Разрешено е придвижването на животните само с цел незабавно клане и при гарантиране на здравния им статус.  Тече преброяването на всички видове гореописани животни в областта. Данните се актуализират в системата ВетИС. Извършва се контрол и проверка за движението и транспорта на дребните преживни животни от с. Вуково.

От всички едри и дребни преживни животни там ще бъдат взети проби за серологично изследване за бруцелоза.

Добитите, наличните и произведените количества мляко и млечни продукти в животновъдния обект в село Вуково ще бъдат унищожени. Тези действия са предприети в резултат на положителната реакция за бруцелоза регистрирана при едно от животните. Ще бъдат спазени изискванията на Регламент (ЕО) 1069/2004 от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна Регламент (ЕО) № 1774/2002.

 

Сродни публикации