Обявиха още едно огнище на птичи грип » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Обявиха още едно огнище на птичи грип

Акценти

  • Собствениците на убити животни ще бъдат обезщетени

Определиха 3 километрова предпазна зона около обекта и наблюдавана зона от 10 километра

След получен положителен лабораторен анализ от БАБХ обявиха първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект в с. Чоба, общ. Брезово, обл. Пловдив. Със заповед директорът на БАБХ нареди принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички птици в заразения обект. Всякакъв контаминиран материал ще бъде унищожен под официален надзор и ще се извърши многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, както и на дворовете и улиците в и около животновъдния обект.

Строг контрол в сектора би ограничил птичия грип

За ограничаване разпространението на болестта са определени 3 километрова предпазна зона около животновъдния обект, в която влизат с. Чоба и гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив. Определена е и 10 километрова зона около обекта, в която влизат следните населени места:

  • обл. Пловдив, общ. Брезово: Зелениково, Дрангово, Отец Кирилово, Раковски, Болярино, Тюркмен;
  • обл. Стара Загора, общ. Братя Даскалови: Православ, Верен, Гранит, Братя Даскалови, Малък дол, Голям дол, Марково, Медово, Колю Мариново

В определените зони се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, добито месо и продукти с изключение на придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, добито месо и продукти, съгласно Заповед РД 11-2267/09.11.2018 г. Забранява се също така и организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби на птици. Не се допуска и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

 

Сродни публикации