Обявиха огнище на птичи грип в с. Правдино » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Обявиха огнище на птичи грип в с. Правдино

Акценти

  • Съгласно действащото законодателство ще бъдат разпределени обезщетения на собствениците на евтаназираните животни

Наблюдаваната зона обхваща няколко общини в областите Ямбол и Бургас

В края на миналата седмица от Българската агенция по безопасност по храните (БАБХ) обявиха ново първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците. Заболяването е засегнало животновъден обект тип лично стопанство. Той се намира в с. Правдино, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

Организирано е принудително умъртвяване по хуманен начин и последващо обезвреждане на птиците в обекта. След това ще бъде извършено механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците около стопанството.

Съгласно действащото законодателство ще бъдат разпределени обезщетения на собствениците на евтаназираните животни.

Обявена е 3 км предпазна зона около огнището. В нея попадат с. Правдино, общ. Стралджа, обл. Ямбол.

В 10 км наблюдавана зона попадат следните населени места:

  • Обл. Ямбол, общ. Стралджа: Войника, Първенец, Недялско, Богорово;
  • Обл. Бургас, общ. Средец: Орлинци, Малина, Радойново, Драка, Зорница;
  • Обл,. Бургас, общ. Карнобат: Добриново, Житосвят.

В гореописаните зони се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, добито месо и продукти. Не може да се организират и провеждат панаири, пазари и изложби на птици. Недопустимо е и разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.

 

Сродни публикации