Обявиха ново огнище на Инфлуенца по птиците » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Обявиха ново огнище на Инфлуенца по птиците

Акценти

  • С цел опазване на човешкото здраве информация е подадена и до РЗИ-Ловеч

Националната референтна лаборатория потвърди пробите.

Ново огнище на Инфлуенца по птиците (Н5) констатира Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). То е обявено в регистриран животновъден обект в село Йоглав, община Ловеч, област Ловеч. От патици мюлари са взети проби за изследване. Те са потвърдени на 2 април от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт.

Със Заповед №РД 11-676 от 02.04.2019 г. са предприети редица мерки за ликвидиране на заболяването. Предприетите действия следва да помогнат за ликвидиране на огнището с високопатогенна инфлуенца по птиците и да възпрепятстват разпространението на инфекция сред останалите птици в района.

Предвидено е по хуманен начин да бъдат умъртвени и унищожени всички птици, които се отглеждат в обекта. Необходимо е също да бъде извършено почистване и дезинфекция.

Със заповедта са определени 3-километрова предпазна зона и 10-километрова зона за наблюдение. Недопустимо е транспортирането на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. Забранени са търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод. Не може да се извършва и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

През месец март беше установено огнище на болестта и в село Лисец. По тази причина продължават ежедневните клинични прегледи на птиците в останалите селища от предпазната зона. Извършва се епизоотично проучване за изясняване на причините, довели до заболяването.

Свикани са областните и общинските епизоотични комисии. С цел опазване на човешкото здраве информация е подадена и до РЗИ-Ловеч.

Към момента няма опасност за потребителите, няма и засегнати такива. Важно е да се знае, че заразяване може да се случи при пряк контакт с болни птици.

За предотвратяване разпространението на заразата чрез фуражите е необходимо те да се съхраняват в закрити помещения. Така ще се ограничи възможността диви птици да заразят храната, а чрез нея и питомните.

В интернет страницата на БАБХ е публикувана интерактивна карта, която показва движението на заболяването в страната.

 

Сродни публикации