Обявиха началото на пожароопасния сезон в земеделските земи във Варненско » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Обявиха началото на пожароопасния сезон в земеделските земи във Варненско

Акценти

 • Изискванията са за всички физически и юридически лица, собственици и ползватели на земеделски земи

Със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна е обявено началото на пожароопасен сезон в земеделски земи в област Варна.

Изискванията на Наредбата са задължителни за:

 • – всички юридически и физически лица;
 • – собственици и ползватели на земеделски земи;
 • – лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

Част от тях са:

 • – Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари;
 • – Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;

В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

 • – паленето на стърнища и други растителни остатъци;
 • – използването на открити огнеизточници;

При започване на жътвата се предвижда противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м за отделяне на площите, засети с житни култури, от:

 •  – горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;
 • – автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;
 •  – стълбове, мачтови трафопостове и др. на въздушните електропроводи;
 

За автора

Сродни публикации