Обявено е огнище на птичи грип във Видинско » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Обявено е огнище на птичи грип във Видинско

Акценти

  • Около обекта е определена 3 км. предпазна зона, в която попадат с. Косово, с. ракитница, общ. Брегово, обл. Видин

В наблюдаваната зона попадат населени места от две общини

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е обявено първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците. Заболяването е открито в животновъден обект в село Косово, общ. Брегово, обл. Видин.

Предстои да бъдат умъртвени и унищожени всички засегнати и контактни птици в стопанството. След това трябва да се извърши механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, които са били обитавани от животните. Заедно с тях трябва да бъдат дезинфекцирани и всички транспортни средства, оборудването, дворовете и улиците около птицевъдния обект.

Всички стопани, чиито животни са умъртвени ще получат обезщетение съгласно българското законодателство.

Около обекта е определена 3 км. предпазна зона, в която попадат с. Косово, с. Ракитница, общ. Брегово, обл. Видин.

Определена е и 10 км. наблюдавана зона, в която влизат следните населени места:

  • Общ. Брегово – гр. Брегово, с. Тияновци, с. Делейна, с. Балей, с. Гъмзово;
  • Общ. Бойница – с. Каниц.

В гореописаните области се забранява търговията и транспортирането на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, добито месо и продукти. Недопустимо е организирането и провеждането на панаири, пазари и изложби на птици. Също така се забранява и разселването на пернати за подновяване на дивечовия запас.

Предстои да бъдат извършвани преброявания и прегледи на птиците в двете зони. Задължително е вземането на проби при съмнение за заболяване. Необходимо е да бъдат въведение мерки за биосигурност. Те трябва да бъдат спазвани при влизане и/или излизане на хора от животновъдните обекти, в които се отглеждат птици.

 

Сродни публикации