Община Шумен взема мерки против разпространението на болестта „син език” » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Община Шумен взема мерки против разпространението на болестта „син език”

Незабавно извършване на преброяване и регистрация на едрите и дребни преживни животни, отглеждани на съответната територия трябва да организират кметовете по населени места в община Шумен. Това решение бе взето на днешното заседание на Общинската епизоотична комисия във връзка с недопускане на възникване и разпространение на болестта „син език” по преживните животни на територията на общината, съобщиха от местната администрация. Данните трябва да бъдат предоставени в Община Шумен в срок до 31.07.2014 година. Едновременно с преброяването стопаните следва да се уведомяват, че обезщетение ще се изплащат само за маркирани животни. Решено е още служители на ОДБХ Шумен да извършат клинични прегледи през две седмици, резултатите от които да се документират. Предвижда се вземане и изпращане на кръвни проби от едрите и дребни преживни животни, отглеждани на територията на Общината. Разпоредено е на кметовете по населените места на Община Шумен да забранят пашата на всички възприемчиви животни в часовете с активен летеж на колукоиди от 19.00 ч. до 08.00 ч. Забранява се и провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на Община Шумен.

 

За автора

Сродни публикации