Община Балчик ще дава пасища и мери под наем » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Община Балчик ще дава пасища и мери под наем

Акценти

  • Срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите от ОПФ е за 5/пет/ стопански години

Община Балчик обявява прием на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища и мери от ОПФ от стопанската 2020/2021 г.

Срокът е от 1.03.2020 г. до 10.03.2020 г.

Всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ на територията на Община Балчик, могат да подадат заявление.

Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери по категория и площ, ще бъде публикуван и на интернет страницата на Община Балчик – секция – обяви, търгове, конкурси.

Заявлението по образец в едно с приложенията към него се подават в информационния център на Община Балчик, на следния адрес: град Балчик ,пл. „21 септември“ № 6.

Окончателното разпределение на пасищата и мерите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2020/2021 г. приключва на 1 юни 2020 г.

В разпределението на пасищата и мерите от ОПФ за индивидуално ползване, могат да участват само животновъди, които нямат:

  • – данъчни задължения;
  • – задължения към ДФЗ, държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Срокът за отдаване под наем на пасищата и мерите от ОПФ е за 5/пет/ стопански години.

 

За автора

Сродни публикации