Обща декларация за научни изследвания в областта на земеделието ще обедини страните от ЦИЕ » Съвети в земеделието

септември 25, 2022

Обща декларация за научни изследвания в областта на земеделието ще обедини страните от ЦИЕ

Акценти

  • В декларацията се подчертава важността на биоикономиката за гарантиране на качеството и безопасността на храните

Правителството одобри присъединяването на България към общата декларация.

Днес на заседание на Министерския съвет беше одобрено присъединяването на България към общата декларация на министрите на земеделието и министрите по въпросите на научните изследвания на Вишеградската група /Чешка република, Унгария. Полша и Словакия/, Хърватия, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Словения. То е във връзка с бъдещата роля на Инициативата БИОИЙСТ в контекста на „Хоризонт Европа“.

Инициативата БИОИЙСТ е създадена през 2016 г. Нейната основна цел е засилване на сътрудничеството между страните. Така следва да се осигури по-ефективното оползотворяване на научно-изследователския потенциал в областта на земеделието.

Това ще се постигне чрез активното включване на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за участие в проектите по настоящата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Те ще участват още и в бъдещата „Хоризонт Европа“, за периода 2021-2027 г.

В декларацията се подчертава важността на биоикономиката за гарантиране на качеството и безопасността на храните. Обърнато е внимание и на устойчивото управление на природните ресурси и отпадъците, смекчаването и адаптиране към изменение на климата. Предвидено е да се работи и за създаване на работни места и поддържане на конкурентоспособността на ЕС.

 

Сродни публикации