Обучителен семинар се състоя в Пловдив » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Обучителен семинар се състоя в Пловдив

Акценти

  • Обсъдени бяха най-често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори

Расте интересът по темите за качеството и безопасността на храните, напитките и фуражите.

Обучителен семинар на тема „Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ се проведе за единадесети път в периода 14 до 17 май 2019 г. Форумът се състоя в Университета по хранителни технологии, Пловдив. Той беше организиран по съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на Университета по хранителни технологии, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Темата за качеството и безопасността на храните, напитките и фуражите става все по-актуална. Тя силно привлича интереса на образованието и бизнеса.

По време на форума бяха обсъдени актуалните тенденции, политиките и законодателството в съответните области. Дискутирани бяха иновациите в сектора и някои  въпроси за безопасността на храните и грижата за потребителите в производството. Динамиката на развитие на сектора налагат необходимостта от добре подготвени и квалифицирани кадри.

В обучението участваха експерти на БАБХ от дирекция „Контрол на храните”. Д-р Александрина Борисова (началник на отдел „Контрол на производствени предприятия и обекти за търговия на едро”) и д-р Кремена Стоева (началник отдел „Официален лабораторен контрол и мониторинг) бяха лектори по темите:

  • „Обявяване на хранителна стойност, правила и контрол – изисквания на Регламент 1169/2011;
  • „Официален контрол – методи и правила/техники“.

Участници в семинара

Тази година във форума взеха участие много фирми лидери в сферата на хранително-вкусовата промишленост, ръководители и служители в химични и микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на качеството, преподаватели във висши училища, изследователи от научни институти на БАН и ССА, както и на студенти от цялата страна.

Обучението и през 2019 г. включи теоретични и практически занятия. Те бяха свързани със съвременните аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на сензорни анализи. Лекциите бяха водени от хабилитирани преподаватели от УХТ – Пловдив, Съвместен геномен център – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Тракийски университет – Стара Загора, служители на БАБХ, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи.

В програмата на курса имаше различни теми. Обсъдени бяха най-често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори. Дискусия имаше и за модерните бързи методи за микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране. Паралелно с това бяха разяснени и изискванията на БАБХ към обектите от хранителната верига.

Проведени бяха и лекции, свързани с етикетиране на храни, фалшифициране на храни и сензорен анализ. Някои от тях бяха насочени към производителите на фермерски и занаятчийски храни. Дискусия имаше и за подходите за изграждане на доверието на потребителите в храни и напитки произведени в България.

 

Сродни публикации