Обучения се провеждат на ловците в Шумен и Търговище заради АЧС » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Обучения се провеждат на ловците в Шумен и Търговище заради АЧС

Акценти

  • Вниманието на присъстващите беше насочено към осъществяване на обходи на ловните райони от страна на ловците

Повече от 150 председатели на ловни дружинки от областите Шумен и Търговище взеха участие в организираните от Регионална дирекция по горите – Шумен среща.

Тя е във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната в резултат на възникналите нови огнища на африканска чума по свинете.

На срещите присъстваха – директора на РДГ Шумен – инж. Емил Гелов, представители на Североизточно държавно предприятие и ОДБХ.

Инж. Емил Гелов – директор на РДГ Шумен запозна присъстващите с историята и разпространението на АЧС в световен мащаб. Запознати бяха и със сериозните последствия, които биха довели до появата на заболяването на територията на областите за работещите в  промишленото свиневъдство.

На председателите на ловни дружини бяха раздадени материали за АЧС с указания, същите да бъдат предоставени  на ловци.

На срещите се поставиха и обсъдиха въпроси за разпространението на болестта. Посочиха се начините на разпространяване, както и мерките предприети от държавата за превенция на АЧС. Вниманието на присъстващите беше насочено към осъществяване на обходи на ловните райони от страна на ловците. Такива обходи в горските територии ще се извършват и от служителите на държавните горски и ловни стопанства.

Използването на материали за дезинфекция след посещение в гората от ловците и от служителите по горите е друга мярка за превенция, както и  свеждането до минимум, посещенията в селски имоти, в които се отглеждат домашни прасета. Интерес и коментари пре дизвика и предложението за засилване на отстрела на дива свиня чрез индивидуален лов.

Инж. Е. Гелов запозна присъстващите с предлаганите от страна на държавата стимули за увеличаване на индивидуалния лов. Те ще бъдат предоставяни от СИДП,  а именно – заплащане на отстрелян брой дива свиня и хищници.

С цел улесняване на индивидуалния лов инж. Т. Стефанов запозна председателите на ловни дружини с инициативата на СИДП за  безвъзмездното предоставяне на дървен материал за изграждане на чакала в ловностопанските райони.

От 15. 07. 2019 година експерти от СИДП, стопанставата и Областна дирекция безопасност на храните започват обучения на членовете на ловните дружини за вземане на проби от отстреляни животни и работа с мобилното приложение „Лов“, което ще помогне за по-точно позициониране на мястото на отстреляните диви свине и регистриране на взетите проби.

 

За автора

Сродни публикации