Обсъждат таксата върху приходите на вятърните и слънчеви централи » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Обсъждат таксата върху приходите на вятърните и слънчеви централи

 

В последния ден на юли Конституционният съд (КС) ще заседава по същество по казуса с въведената в началото на тази година 20% такса върху приходите на слънчевите и вятърните централи. Делото беше образувано по искане на президента Росен Плевнелиев, според когото направените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) противоречат на основния закон. Дори да бъде отменена таксата, направените досега разходи от зелените централи няма да бъдат възстановени. Докладчик по делото е съдия Димитър Токушев.

 

Измененията
 

Президентът сезира КС в средата на януари, като поиска да бъдат обявени за противоконституционни точки от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г., с които се въвеждат промени в ЗЕВИ. Измененията предвиждат централите, които произвеждат електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия, да заплащат 20% такса върху приходите си. Самата такса следва да се превежда на тримесечна база и да отива в държавния бюджет, но така и не беше изготвен ясен механизъм, по който приходите от нея да бъдат изразходвани. Иначе мярката беше въведена, за да се осигурят приходи за спасяването на Националната електрическа компания. По данни на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране към края на март от нея са били събрани 36 млн. лв.

 

Мотиви
 

Два са основните мотива на държавния глава срещу въпросните разпоредби. Единият е, че таксата важи само за слънчевите и вятърните централи, но не и за тези на биомаса, ВЕЦ-овете или централите с комбиниран начин на производство на електрическа и топлинна енергия. Това противоречи на изискването законът да гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност.
Президентът оспорва и конституционността на това да се събира такса от централите, тъй като срещу нея те не получават услуга. Той цитира решение на КС от 2013 г., според което за разлика от данъците, които са невъзвращаеми финансови задължения, "таксите са финансово плащане, дължимо на държавата или общините по повод на предоставяни от тях дейности и услуги на юридически лица и граждани".
Дори съдът да отмени текстовете като противоконституционни, разходите на слънчевите и вятърните централи за таксата няма да бъдат възстановени. Причината за това е, че решенията на КС нямат задно действие. В същото време над 50 фотоволтаични дружества подготвят жалба до Европейския съд по правата на човека за няколко законодателни и икономически мерки, предприети от държавата през последните месеци, включително и 20-процентната такса.

 

За автора

Сродни публикации